Menu Close

การเป็นคนมีน้ำใจไม่ได้แปลว่า “ต้องโง่” การเป็นคนดีก็ไม่ได้แปลว่า “ต้องยอมตลอดไป”

หลายครั้ง ที่ดูคนผิด ไม่ใช่เพราะ “ตาบอด” แต่เพราะใจดีจนเกินไปหลายครั้ง

ที่ช่วยคนผิด…ไม่ใช่ เพราะ “โง่” แต่เพราะเห็นแก่ ความรู้สึกมากเกินไป

หลายครั้งที่จำยอม ไม่ใช่เพราะ “ไร้เหตุผล” แต่เพราะไม่อยากโต้เถียง

ให้เสียเวลาทุกครั้ง ที่ทำไปเพราะหวังดี กับคนอื่น จนลืมที่จะปกป้องตัวเอง

แต่ไม่ว่าจะยังไง ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ คนที่เข้ามาใจคนนั้น

ยากแท้จะหยั่งถึง ไม่อาจมองออกได้ ด้วยสายตาไม่รู้ ว่าเขาคิดอะไร

อยู่มีเพียงกาลเวลาเท่านั้น ที่จะบอกเราได้ เวลาจะช่วยบอกว่าคนที่เข้ามานั้น”

ใครจริงใครลวง “ดูคนดูด้วย ตาอย่างเดียวไม่ได้ เพราะจะดูผิดได้ง่าย

ฟังคนฟังด้วย หูอย่างเดียวไม่ได้…เพราะจะเข้าใ จ ผิดได้ง่าย

เวลาจะช่วยพิสูจน์ใจ คนเป็นประจักษ์ พยานในนิสัยคนใครเป็นคนจริง

ใครเป็นคนหลอกลวง กาลเวลาจะบอกได้เองเป็นคนดีได้ แต่ก็ต้องดีให้พอเหมาะพอ

ควรอย่าดีจนเกินไป การเป็นคนดี จนเกินไปจ ะทำให้ใคร ๆ ไม่เกรงใจ และเอาเปรียบได้ง่าย

เหมือนเป็นการเปิดทางให้คนอื่น เข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายขึ้น เป็นคนดีได้ แต่อย่าเป็น…

คนโง่ด้วยเลิกนึกถึง แต่คนอื่นแล้วหัน กลับมาดูแลตัวเอง บ้างการเป็นคนมีน้ำใจ

ไม่ได้แปลว่า… ต้องโง่การเป็นคนดี ก็ไม่ได้ แปลว่า…ต้องยอมตลอดไป

 

แหล่งที่มา : วิภาดา กิตติโกวิท