Home ข้อคิด ”ข้อควรรู้“ การเป็นหนี้อย่างคนฉลาด (ข้อคิดสำหรับคนเป็นหนีั)

”ข้อควรรู้“ การเป็นหนี้อย่างคนฉลาด (ข้อคิดสำหรับคนเป็นหนีั)

คำว่า “หนี้สิน” คำๆนี้ หากใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้ว ก็ต้องรู้มันคือภาระค่าใช้จ่ายที่หนักอึ้ง

ภาระที่สร้างความกังวลในเรื่องการใช้เงินในแต่ละเดือน ซึ่งหนี้สิ้นในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ดี

หนี้เสีย หนี้เพื่อประกอบอาชีพ หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัต รเค รดิ ต หรือหนี้แบบไหนก็ตาม

ถ้าเรารู้จักวิธีการเป็นหนี้อย่างฉลาดแล้ว เราก็สามารถเป็นหนี้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งวันนี้ มีเคล็ดลับ

ในการเป็นหนี้อย่างฉลาดมาฝากกัน

แยกให้ชัด จัดให้ถูก

เริ่มแรกต้องคิดถึงความจำเป็นในการเป็นหนี้ก่อนว่า หนี้ทีเราจะก่อขึ้นนั้น

เป็นหนี้แบบใด คุ้มไหมที่จะเป็น โดยหนี้สิ้นนั้น หลักๆ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1) หนี้สินดี หรือหนี้ที่ก่อให้เกิดมูลค่าและเป็นประโยชน์หรือสร้างรายได้ ยกตัวอย่างเช่น

หนี้เพื่อการล งทุ นทำกิจการ หนี้ผ่อนบ้าน ที่อยู่อาศัย หนี้เพื่อการศึกษา เป็นต้น ซึ่งหนี้สิน

เหล่านี้ถือว่าเป็นหนี้เพื่อการล งทุ นและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต

2) หนี้เสีย หรือหนี้ไม่สร้างรายได้ เช่น หนี้ที่เกิดจากการซื้อของฟุ่มเฟือย หรือใช้จ่ายเกินตัว

และไม่สามารถจัดการควบคุมได้จนส่งผลให้เกิดหนี้สินวนเวียนเป็นวงจร ซึ่งหนี้ส่วนนี้ แนะนำให้

มีน้อยที่สุด คำนึงถึงศักยภาพในการชำระหนี้ ก่อนที่จะคิดสร้างหนี้ อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจจนกว่าจะรู้ศักยภาพ

ในการชำระหนี้ของตัวเอง โดยคำนวณได้ง่าย ๆ จาก ภาระหนี้สินต่อเดือน

ของคุณ ไม่ควรมากเกินไปกว่า 1 ใน 3 ของรายได้ ที่คุณได้รับ สัดส่วนนี้ถือเป็นสัดส่วนที่

ทำให้คุณเป็นหนี้อย่างมีสุข เพราะยังมีเงินเหลืออีก 2 ส่วนสำหรับการดำรงชีวิตและการเก็บออมต่าง ๆ

หากเกิดเหตุฉุ กเฉิ น คุณจะได้ใช้เงินออมนี้แก้ปัญหา ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มให้ลำบากใจลำบากกายในอนาคต

ศึกษาดูรายละเอียดให้รอบคอบ

หากจะกู้สินเชื่อใดๆ ต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ โดยละเอียด

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามเจ้าหน้าที่ของธน าคา ร สถ าบั นการเงิน ให้ได้รับความกระจ่างชัดเจนที่สุด

ก่อนที่จะทำสัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด จากเงื่อนไขต่าง ๆ

ในภายหลังนั่นเอง รวมไปถึงต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เอาไว้เป็นอย่างดีด้วย เช่น สลิปบัต รเค รดิ ต

บิลเรียกเก็บเงิน เป็นต้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้จ่ายของคุณว่า

มีความถูกต้องตรงตามที่ใช้จริง หรือหากมีข้อพิพาทใด ๆ คุณจะได้มีหลักฐานไปใช้แสดงได้

อย่าหวังพึ่งหนี้นอกระบบเด็ดขาด

หนี้นอกระบบ มีความเสี่ ย งต่อการถูกคิด ด อ กเบี้ ยในอัตราที่สูง ทั้งแบบรายวัน และรายเดือ

น ยอดการผ่อนชำระหมดไปกับการจ่ายด อ กเบี้ ย ซึ่งยอดเงินต้นที่กู้มา แทบจะไม่ลด

หากเราขอผัดผ่ อ น หรือไม่มีเงินชำระหนี้ตามกำหนด ก็อาจถูกติดตามทวงถามหนี้จนเราได้รับความอับอาย

หรือขณะที่บางรายต้องใช้หนี้ด้วยชีวิต ดังนั้น ควรเลือกกู้สินเชื่อกับธนาคาร

สถ าบั นการเงิน หรือ Non-Bank ที่มีการกำกับดูแลอย่างปลอดภัย

คิดให้นานๆ ก่อนเป็นหนี้

1) พิจารณาว่าของที่เรากำลังจะซื้อ เป็นของจำเป็น หรือแค่ความต้องการ และแพงเกินตัวไปไหม เหมาะสมกับเราหรือไม่? ไม่ลำบากจนเกินไปที่จะซื้อหรือเปล่า?

2) คำนวณดูว่าเราล งทุ นกับของชิ้นนี้แล้วคุ้มค่าแค่ไหน ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าค่าใช้จ่าย หรือด อ กเบี้ ยที่เสียไปหรือไม่

3) การชำระหนี้ต้องไม่สูงเกิน ไม่กระทบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และมีเงินเหลือเก็บ แน่นอนว่า การไม่มีหนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่หากคุณรู้จักวางแผนการเงิน รู้ศักยภาพ

ของตัวเอง รู้จักสร้างหนี้ดีที่ก่อให้เกิดรายได้ รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้พอดี แค่นี้ก็ทำให้คุณเป็นหนี้ได้อย่างมีความสุข

 

ขอบคุณ  a d v i c e c e n t e r . k kp f g

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

25 วิธีทำตัวเองไม่ให้แก่ แม้อายุจะเริ่มเยอะขึ้นก็ยังดูดีได้

1.อย่าพูดจาซ้ำๆซากๆ จนทำให้ตัวเองดูน่าเบื่อ 2.อย่าหมกมุ … …