Home ข้อคิด “คนโง่ที่อยู่แต่ในกะลา” มักแปรคำพูด ไปในทางอื่นเสมอ

“คนโง่ที่อยู่แต่ในกะลา” มักแปรคำพูด ไปในทางอื่นเสมอ

1 มักคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

มักมีความเชื่อแปลกๆ คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ถูกเสมอ เกิดข้อการแย้ง

จะเถียงหรือใช้คำพูดเพื่อมาแสดงให้เห็นว่าตัวเองคิดถูก ไม่ฟังเสียงของคนอื่น

มีตรรกะแปลกๆ ไม่รู้จักแยกแยะ จำไว้เลยว่าถ้าเจอคนแบบนี้

ให้เราเงียบนิ่งเสียดีกว่า เพราะยังไงก็แล้วแต่เขาจะไม่ฟังเรา

2 ทำตัวเหนือตลอด

ว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นเสมอ มีงานวิจัยบอกว่าคนที่คิดแบบนั้นมักมีไอคิวต่ำ

ไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายๆ ไม่เหมือนคนชราที่พร้อมจะเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ

และช่วย เหลือผู้อื่น ถ้าเจอคนแบบนี้วิธีที่ดีที่สุดคือ การเงียบเอาไว้จะดีที่สุดกับตัวเรา

3 คนที่ชอบโยนความผิ ด

คนเรามักมีหลายประเภท แต่ประเภทที่ทำผิดแล้วไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไข

ทั้งยังโยนความผิดให้ผู้อื่น แบบนี้เขาเรียกว่า โ ง่ เพราะไม่มีความยอมรับในตัวเอง

ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิด ถ้าทำผิดแล้วรู้จักแก้ไขจำไว้เลย

ว่าวันข้างหน้าเราจะไม่ผิดอืก จำเอาไว้เป็นบทเรียนที่ดี

4 คนที่ชอบ ก้า ว ร้า ว เพื่อกลบเกลื่อน

มีงานวิจัยบอกไว้ว่า พวกที่ฉลาดน้อยจะก้ า ว ร้ า วมากกว่า

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คนฉลาดน้อยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

จะแสดงอาการโ ม โ หก้ า วร้ าวเพื่อกลบเกลื่อน ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้

อย่าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ ให้ตัวเราหนีออกมา ถ้าหากยังคงคุม

สถานการณ์ตัวเขาเองไม่ได้เขาจะรู้สึกไม่พอใจกับตนเอง อัดอึดไปเอง

อยา กให้จำไว้เสมอว่า ไม่มีประโยชน์อันใดที่เราจะต้องไป

นั่งเถียงกับคนที่อยู่ในกะลา ถ้าหากเรานั้นหยุดได้จงหยุดเสียดีกว่า

อย่าพยายามเอาชนะ เพราะเรานั้นไม่สามารถเอาชนะคนโ ง่ เหล่าได้

จงปล่อยให้เป็นไปตามเวรก ร ร ม ใช้เหตุผล ก็ไม่เป็นผลกับ

คนจำพวกนี้ เถียงไปก็มีแต่เสียอารมณ์เปล่า

ๆ เวลาชีวิตของเรามีค่า อย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนแบบนี้เลย

 

ขอบคุณ  1 0 8 r e s o ur c e s

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …