Home ข้อคิด คนไม่มีลูก คือ “คนมีบุญมาก”

คนไม่มีลูก คือ “คนมีบุญมาก”

หญิงสาวคนหนึ่ง เธอมีความเป็น ทุกข์ ใจหนักมาก เพราะว่า เ

เธอนั้นแต่งงานอยู่กินกับสามี ได้หลายปีแล้วแต่ยังไม่มีลูก พอไปพบหม อ หม อ ก็บอกว่าเธอนั้น

มีปัญหา อาจจะมีลูกได้ ย า ก หรืออาจจะไม่สามารถมีลูกได้เลยเธอจึงมาปรึกษา พ ร ะ อาจารย์ หญิงสาว

คือ ตัวดิฉันเองไม่สามารถมีลูกได้ ที่เป็นแบบนี้เป็น

เพราะ ดิฉันไม่มีบุญใช่ไหม เจ้าคะ พ ระอาจารย์ มีสิโยม

คนที่ไม่มีลูกจะเป็นคนที่ไม่มีบุญได้ อ ย่ า ง ไร อ าตมาบอกไว้ตรงนี้เลยว่า

คนที่มีลูกนะเป็นคนที่มี กร ร ม ให้ลองถามเขา ดูสิ หญิงสาว ทำไมคนที่มีลูกถึงมีกร ร ม ล่ะคะ

พ ระอาจารย์ ก็เพราะว่า เลี้ยงลูกมันเป็น ทุ ก ข์ ยังไงล่ะ เดี๋ยวลูกก็ดื้อ เดี๋ยวลูกก็ไม่เชื่อฟัง ทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ

ลูกจะไปทำอะไรให้เกิดความเสี ย หายขึ้นมา สุดท้ายแล้วพ่อแม่ ก็จะกลายเป็น ทุ ก ข์ เปล่า ๆ

พ่อแม่ก็ต้องมาคอยรับผิดชอบ คอยรับกร ร มที่ลูกได้ก่อ ค่อยจ่ายเ งิน

จ่ายค่าเสี ยหาย ลูกก็ไม่ใช่ของสนุกเลย ต้องหาเงิ นหาท อง

มาให้มีใช้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีลูก ก็ไม่ต้องมาหาเ งินมา เลี้ยงลูกให้เหนื่อย เขาถึงเรียกว่า เป็น ทุ ก ข์

คนที่ไม่มีลูกน่ะ เรียกว่า เป็น คนมีบุญ เราอย่ าไปมีเลยดีกว่าลูกล่ะเข้าใจไหม เราเป็นลูกก็ได้แต่ อ ย่ า ไปมีลูกก็แล้วกัน

โตไปก็บวชสบาย ไม่ต้องมาเลี้ยงลูกให้ ทุ ก ข์ หญิงสาว ถ้ามีคนสองคน คนหนึ่งมีลูกแล้ว

อีกคนนึงไม่มีลูก คนที่มีลูกเขาก็เลี้ยงลูก ไปด้วยความ ทุ ก ข์ แล้วตอนบั้นปลายชีวิต

คนที่มีลูก เขาได้ลูกดี ก็จะดูแล พ่อแม่ ย า ม เจ็ บไ ข้

ได้ป่ วยแต่คนที่ไม่มีลูก ก็ไม่มีคนดูแล แล้วใครจะมีกร ร ม มากกว่ากันคะ พ ระอาจารย์

คนที่ไม่มีลูกหน่ะสบาย เพราะจะได้พึ่งตนเองได้ จะรู้จักพึ่งตนเอง ถ้าพึ่งไม่ได้ก็จากไป

ก็ไม่เป็นไรยังไง ก็ต้องไปอยู่ดีแล้วก็โอกาส

ที่จะได้ลูกดีมันก็มีน้อยมาก โอกาสได้ลูกไม่ดีมันจะมีมากกว่า แล้วจะมาเ สีย อกเสี ยใจมากกว่า

คนที่ไม่มีลูก คนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัว พึ่งตัวเขาเอง เมื่อเขาไม่มีใครมา พึ่งแล้วเขาอยู่กันได้ เขาก็พร้อมที่จะไป

อ ย่ า ง เป็นพ ระ นี่ก็ไม่มีลูกใช่ไหม ก็เตรียมตัวเตรียมใจจากไปอยู่เรื่อย ๆ ถึงเวลาไปก็ไปลูกศิษย์มันจะดูแล

หรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้ มันก็บังคับให้เราต้องพึ่งตัวเอง พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่า

สิริมงคลของคนที่เป็น พ่อแม่อยู่ที่ลูก และในทางตรงข้าม

ถ้าไม่ป้ องกันแก้ไขให้ดีแล้ว อั ป ม งคลก็จะมาจากลูกนั่น เหมือนกันคำว่า บุญ ที่พ ระ อาจารย์อธิบายนี้หมายถึง

โ ชคดี ไม่ได้หมายความว่า มีลูกคือ การทำ บ าปหรือ การไม่มีลูก

จะได้บุญคนมีบุญคือ คนที่มีความสุข อ ย า ก มีลูกก็ได้มีสมใจ

หรือ ไม่อย ากมีลูกก็ไม่มีสมดังใจมีลูกดี เชื่อฟัง อยู่ในโอวาท กตัญญู รู้คุณ ก็ถือว่า คนมีลูก มีบุญ

ส่วนคนไม่มีลูก ย ามเ จ็บไ ข้ไม่สบาย โดดเดี่ยวเดียวดาย อันนี้ก็ถือว่า มีกร ร ม

แต่กลับกันหล่ะ ใครจะรู้ได้ว่า ตัวเรา จะโ ชคดีได้เป็นแบบใหน

 

ขอบคุณ  : s i t – s m i l in g

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …