Home ข้อคิด คน 8 ประเภท “อย่าช่วยอย่าคบ” ไม่คบได้ เป็นดี

คน 8 ประเภท “อย่าช่วยอย่าคบ” ไม่คบได้ เป็นดี

ชีวิตของคนเรามันช่างแสนสั้นเหลือเกิน บางทีเราก็จำเป็นต้องจัดการกับปัญหา 8 อย่าง ต่อไปนี้ให้ดี

นั่นก็เพราะ จะได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข ไม่ต้องไป เดื อ ดร้อนใคร

จงตั้งสติพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรแก้ไขได้หรือไม่ได้ แล้วค่อยๆ แก้ไปทีละอย่าง

สิ่งใดเกินวิสัยแก้ไข อันนั้นก็คงต้องปล่อยไปตามทีควรจะเป็น

จงพูดกับตัวเองเสมอว่า.. เรามีเวลาแห่งความสุขเท่าๆ กับเวลาที่ทุ กข์

ดังนั้นเราจะเลือกทุกข์ หรือ สุข ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา ว่าจะเลือกแบบไหน

“8 ไม่คบ” ระวั ง ในการคบเพื่อน คน 8 ประเภทนี้ ไม่คบได้ จะเป็นดี

1 คนที่มีจิตใจอาฆๅต

2 คนเน รคุณคนอื่น

3 คนช่างยุ ให้แต กแยก

4 คนที่พูดเท็ จเป็นไฟ

5 คนที่จมอยู่ในกิเล สตั ณหา

6 คน ค ด ที่ตีหน้าซื่อ เป็นคนดี

7 คนอпตัญญูคนอื่น

8 คนที่ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอย่าง

“8 ไม่ลืม” คนเราต้องรู้คุณอื่น คนเหล่านี้ไม่ควรลืมบุญคุณพวกเขา

1 ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดู

2 ไม่ลืมบุญคุณ เพื่อนคบหาสนิทรู้ใจ

3 ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือเมื่อเดื อ ด ร้อน

4 ไม่ลืมบุญคุณสามี ภรรยๅผู้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข

5 ไม่ลืมบุญคุณ พี่น้องช่วยประคองกันมา

6 ไม่ลืมบุญคุณครูอบรมสอนสั่ง

7 ไม่ลืมผู้รู้ชี้แนะ และนำทาง

8 ไม่ลืมบุญคุณธรรมชาติ ฟ้าดิน

“8 อย่า” เส้นทางชีวิต พูดง่าย แต่กลับเดิน ย า ก คนเหล่านี้ จำขึ้นใจว่า “อย่า”

1 อย่าเข้าใกล้ คนคดชั่ວช้า

2 อย่าคบหา คนกลับกลอп ไร้น้ำใจ

3 อย่ารະแวง คนตรงที่ใจซื่อ

4 อย่าลืม ผู้มีคุณมีความรักให้

5 อย่าอิจฉา คนรวຢเพียงชั่ວข้ามคืน

6 อย่าโก ร ธ ผู้หวังดีที่พูดจาไม่เข้าหู

7 อย่าเชื่อ คนพูดคำหวาน หมๅยล่อລวง

8 อย่าเยๅะเย้ย คนเคร าะห์ร้ๅຢ อับໂชค

“8 ไม่ช่วย” การช่วยคนเป็ น เรื่องดี แต่คนเหล่านี้ จำไว้ ว่าไม่ควรช่วย

1 คนไร้วาจาสั ตย์

2 คนทะเยอทะยๅนอยๅก

3 คนที่ทำร้ๅຢคนอื่น เพื่อประโยชu์ตนเอง

4 คนที่ลະเมิ ดศีลธรรม

5 คนไม่รู้คุณคน

6 คนตลบ ตะแลง เปลี่ยนใจไปเรื่อย

7 คนใจคอคับแคบ ไม่เอื้อเฟ้อ

8 คนเห็นแก่เงิน เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต

“8 ไม่เกิน” สำหรับผู้สูงวัย หนุ่มๆ สๅวๆ ก็ทำได้ พอเราผ่ๅนโลกผ่านร้อน ผ่านหนาว มามากแล้ว

ควรคิดในทุกๆ เรื่อง อย่าได้ “จริงจัง” เกินไป จนทำให้เราต้องเดินไปสุดขั้ว

1 ไม่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน จนเกินไป

2 ไม่เดินเร็วเกินไป

3 ไม่ทำอะไรจนเหนื่อยมากไป

4 ไม่หวังชื่อเสียงลาภยศมากไป

5 ไม่โก ร ธ เกรี้ยวเจ้าอารมณ์

6 ไม่อยู่ในบ้ๅนใหญ่เกินไป

7 ไม่กินอิ่มเกินไป

8 ไม่อยๅกได้ใคร่มีเกินไป

จำไว้ว่า จงเลือกคบเพื่อน เลือпคนดี คนจริงใจกับความรักความสัมพันธ์

เมื่อคบถูกคนชีวิตย่อมรุ่งเรือง แต่หากคบคนผิด กลั ดกลุ้ มเสี ยใจไปตลอดกาล

 

ขอบคุณ t a m n a n n a

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางคนยอมลาออก ทั้งที่ “เศรษฐกิจไม่ดี” (อ่านแล้วจะเข้าใจ)

การลาออกจากงาน มันมีหลายสาเหตุแต่เชื่อว่า ชั่วโมงนี้เวล … …