Home ข้อคิด (คำสอนดีๆจากพ่อฝากถึงลูก) เมื่อลูกเติบใหญ่ ลูกจะเข้าใจเอง

(คำสอนดีๆจากพ่อฝากถึงลูก) เมื่อลูกเติบใหญ่ ลูกจะเข้าใจเอง

-ลูกจะเข้าใจว่า ตอนรุ่งเรือง ใครๆก็อย ากเป็นเพื่อน ตอนต กต่ำลูกต้องเริ่มหาเพื่อนใหม่

-ต อนที่ลูกทำดีน้อยคนที่จะสนใจ แต่ ตอนที่ลูกทำพลาดแม้ยืนหายใจอยู่ เฉยๆก็ผิด

-ฟ้ามีเวลามืด คนมี โอกาสเปลี่ยน 30 อาจเป็นน้ำใ จ 70 อาจเป็นเสแสร้ง ทางยั งอีกไกล

อย่ าเพิ่งตัดสินใจ เ พราะไม่แน่เสมอไปว่าใครจะเ ป็นผู้กำเส้นชัยไว้ในมือ

-เพื่อนดี ๆบางคน หายไปจากชีวิตลูกโด ยที่ลูกก็ไม่มีทางเข้าใจว่าเป็นเ พราะอะไร

-เพื่อนบางคน เมื่ อก่อนคุยกัน ได้ทุกเรื่อง แต่ตอ นนี้ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไร

-ค นบางคนพอได้รู้จัก ก็ไม่อย าก รู้จักมากไปกว่านี้อีกแล้ว

-เวล าเจอเรื่องแย่ๆ ให้บอกกับตัวเ องว่า ” ช่างเถอะ ไม่เป็นไร  เดี๋ยวมันก็ผ่านไป”

-บางครั้ง  ที่ฟังเพลงไม่ใช่ว่าเพลงมันเพ ราะ

แต่เพราะมัน เหมือนช่วง เวลา ในชีวิตที่กำลังเจออยู่

-ค นที่เคยสนิทกันมากเพียงใด แค่ เข้าใจผิด มันก็กลายเป็นคนแป ลกหน้าไปทันที

-หากลูกไม่เคย ประสบเรื่องราวนั้นมาด้วยตนเ อง ก็ไม่ควรตัดสินคนอื่นด้วยอค ติ

-สังคมทุกวันนี้ คนสนใจเรื่อ งของลูกมีมาก แต่คนที่ใส่ใจลูก มีน้อย

-คนที่คอยซ้ำเติมลูกมีมาก  แต่คนที่คอยดึงลูกขึ้นมา.. มีน้ อย

-คนที่หัวเราะเป็นเพื่อนลูก มีมาก แต่คนที่ปลอบใจลูกมีน้อย

-เมื่อถึงจุดๆหนึ่ง ลูกจะรู้จักถ นอมคนส่วนน้อยในชีวิตเหล่านี้ไ ว้ให้ดี

วันหนึ่งลูกจะรู้ว่า… คุณค่ าของชีวิต… ไม่ได้วัดกันที่“รถคั นใหญ่”

หรือ “กระเป๋าแบรนด์ เนม”แต่… มันวัดกันที่ “ความรั บผิดชอบ”

และ “สามัญสำนึก”ค วามสำเร็จวัดกันที่ “ศักยภาพใน การดูแลครอบครัว”

ไม่ใช่ “จำ นวนเงินที่หามาได้”

ลูกต้องเรี ยนรู้ว่า… เมื่อลูกอายุมากขึ้น ลู กไม่ได้เหลือเพื่อนน้อยลง

เพีย งแค่ลูกชัดเจนขึ้น ว่าใครคือเพื่ อนของลูกจริง

ๆ มีคนมากมาย  ที่อย ากได้ประโยชน์จากลูก

แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่อย  ากให้ประโยชน์กับลูกไม่กี่คนเท่ านั้น

ที่อย ากให้ลูกได้ดี เห็นลู กมีความสุข มีความสำเร็จในชีวิ ตคนเหล่านี้แหละ

ที่ลูกควรแคร์  และ ต้องถนอมรักษาไว้ให้ดี

 

ขอบคุณ    b i tc or e  t e c h

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …