Home ชีวิต คุณสมบัติ 10 อย่างสู่การเป็นลูกน้อง ที่เจ้านายชอบ

คุณสมบัติ 10 อย่างสู่การเป็นลูกน้อง ที่เจ้านายชอบ

การเริ่มต้นการทำงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานรูปแบบไหน สิ่งสำคัญและหัวใจ

ของการทำงานคือ “การเอาใจใส่” เพราะเมื่อมีความเอาใจใส่กับงาน นั่นคือการเริ่มต้นที่จะก้าวเข้าสู่

การเป็นลูกน้องที่เจ้านายรัก เพียงคุณสมบัติ 10 ประการที่เริ่มจากตัวคุณ

1. รับผิดชอบต่องาน เริ่มต้นจากการที่เรารู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย

และหาแนวทางการทำงานให้กับตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เจ้านายวางไว้

2. สร้างทัศนคติเชิงบวก เพราะนี้คือปัจจัยที่สำคัญไม่ว่าคุณจะพบปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน

แต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ดี เราจะมองหาทางแก้ไขและเอาชนะทุกอุปสรรค

3. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากเกิดปัญหาในการทำงานลอง ตั้งสติและหาแนว

ทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน เพื่อนำแนวทางนั้นไปเสนอขอความคิดเห็น

เพื่อลดการขอความช่วยเหลือจากเจ้านายในการแก้ปัญหาให้เราตลอดเวลา

4. หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถตามทันสถานการณ์

และเก็บเกี่ยวความรู้จากการติดตามข่าวเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาการทำงาน

5. ให้เกียรติ การให้เกียรติหัวหน้างานโดยการเชื่อมั่นในการตัดสินใจ

และเคารพในการทำงานซึ่งกันและกัน ไม่มีการเอาไปนินทาลับหลัง

เพราะนี่ถือเป็นการให้เกียรติคนทำงานด้วยกัน

6. นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเราให้เกียรติ และเชื่อในการให้คำแนะของเจ้านาย

สิ่งที่เราควรคอยเพิ่มเติมอยู่เสมอ คือความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานใหม่ๆ

เพื่อเป็นการเสนอแนวคิดในการทำงานและสร้างผลงาน

7. สร้างความมั่นใจ เมื่อเราสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านายได้เต็มประสิทธิภาพมากเท่าไหร่

สิ่งที่ตามมาคือความไว้วางใจ ในการมอบหมายงานสำคัญในอนาคต

8. มีความขยันในการทำงาน ขยันในการทำงานหมายถึงการจัดการบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด

กับปริมาณงานที่มีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดถึงจะเรียกว่าขยันทำงานอย่างถูกต้อง

9. รายงานความคืบหน้า เมื่อได้รับมอบหมาย และทำงานไปแล้วควรมีการรายงานถึงสถานการณ์การทำงาน

ให้เจ้านายทราบเป็นระยะ เพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของชิ้นงานที่กำลังจะเกิดขึ้น

10. การเชื่อมั่นในตัวเจ้านาย เราต้องให้ความเชื่อมั่น และเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย

เพราะหากไม่เชื่อฟังหรือเชื่อมั่นกับแนวทางที่เจ้านายวางไว้ การถกเถียง

ความไม่เข้าใจจะเกิดขึ้นทันที เราต้องสามารถสร้างความเข้าใจ หาแนวทางการทำงาน

ที่พร้อมเดินไปด้วยกันเพื่อการสร้างผลงานที่ดีกว่า นี่เป็นเพียง 10 คุณสมบัติ ในการสร้างความเชื่อมั่น

และเดินก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำงานของลูกน้องที่เจ้านายรัก แต่การทำงานจริงนั้น

ทุกคนล้วนต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานหลากหลายรูปแบบ

และนั่นคือความท้าทายในการทำงาน เพราะการออกแบบและวางรูปแบบ

การทำงานให้เหมาะทั้งตัวคุณและเจ้านายต่างหาก คือการสร้างความสำเร็จให้กับชิ้นงาน

 

ขอบคุณ m a n p o w e r t h a i l a n d

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ชีวิต

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …