Home ข้อคิด จงดูพฤติกรรมตัวเองก่อน แล้วค่อยมาโทษเวรกรรม

จงดูพฤติกรรมตัวเองก่อน แล้วค่อยมาโทษเวรกรรม

หาตัวเอง ให้พบคบตัวเอง

ให้ได้ใช้ตัวเอง ให้คุ้ม

คุมตัวเอง ให้อยู่รู้ตัวเอง

ให้จริงชีวิต ก็เหมือน

ดั่งเทียนถูกจุดขึ้นมาเพื่อ

รอวันดับชีวิตเราเกิดมา

คนเดียวก็ไปคนเดียว

อย่ าคาดหวังอะไรจากใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การดำเนินชีวิต

เราไม่ต้องแก้ด วงแก้กร รมหรอกให้

แก้เพียง “พฤติกร รม” ของเราก็พอ

เพชรดี ให้ดูที่เหลี่ยมผ้าดี

ให้ดูทีลายด อกไม้ดี ให้ดูที่สี

คนดี ให้ดูที่การกระทำ

พรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่รู้ว่าอะไรจะ

มาก่อนกันหมั่นเร่งสะสมบุญกุศลกัน

เถอะบุญจะได้ส่งให้ไปที่ดีดี

มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิต

แต่เราเกิดมา เพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมาย “บุญ” “บา ป”

ใครก็จับใส่มือเราไมได้

มีแต่เราเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำขึ้นมาเอง

สิ่งที่คนอื่นทำกับคุณ คือ กร รมของเขา

แต่สิ่งที่คุณเลื อกตอบโต้เขา คือ กร รมของคุณ

อดทนให้ได้ดั่งก้อนหิน

ติ ดดินให้ได้ดั่งต้นหญ้า

เข้มแข็งให้ได้ดั่งเหล็กกล้า

อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอดั่งธารา

จะกี่คำพู ด กี่คำนินทา

ก็แค่ลมปากที่ลอยผ่ านมา แล้วลอยผ่ านไป

 

ขอบคุณ   l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …