Home ข้อคิด ถ้าไม่อยากเสียใจตอนแก่แล้ว นี่คือ15 วิธีต้องทำให้ได้ ก่อนอายุ 45

ถ้าไม่อยากเสียใจตอนแก่แล้ว นี่คือ15 วิธีต้องทำให้ได้ ก่อนอายุ 45

1.เก็บ เงินโบนัสไว้

เพราะเป็นเงินก้อนที่สามารถเอาไปลงทุ นได้ ควรให้ร างวั ลตัวเอง

ในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของเงินโบนั ส จากนั้นส่วนที่เหลือเก็บเอาไปลงทุ น

ทำอย่างอื่นอีกได้ เพราะการเก็บเงินมีความสุขมากกว่าการใช้เงินน่ะสิ

2. ศึกษาหาความรู้ เรื่องการเงินเป็นประจำ

ความรู้นั้นหาได้จากหนังสือ หรือการเข้าอ บรมจาก เว็บ บ อร์ด ยู ทู บ

หรือจากเพื่อนๆ ในปัจจุบันนี้ช่องทางb การเข้าถึงความรู้ มีเยอะแย ะมากมาย ที่ช่วยทำให้เรามีความรู้มากขึ้น

3. เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้

จากนั้นก็จะไม่ยากแล้ว คำกล่าวนี้จริง ! เมื่อเราเรียนรู้วิธีบริหารเงินที่ถูกต้อง

จนสามารถมีเงินเก็บล้านแรก ได้แล้วนั้น ล้านต่อไปไม่ากเลย

เพราะเรามีทุ จากล้านแรก ที่สามารถเอาไปต่อยอดได้แล้วไง

4.ใช้บั ตรเครดิตเพื่อลดค่าใช้จ่ ายของเรา

อย่าใช้จ่ายให้เกินตัวและสาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบ ตรเครดิต นั่นก็เพราะว่า

มักจะได้ส่วนล ดเพิ่มอีกทั้งยังมีคะแน นสะสม ได้เครดิตเงินคืน มันดี กว่าการใช้เงินสดเสี ย อีก

แต่ก็ต้องใช้อย่างระมั ด ระวั งด้วยนะ โดยเวลาจ่ าย ก็ให้จ่ายแบบเต็มจำนวน

และควรเลือกใช้บั ตรที่มีส่วนล ดมากที่สุด

5. เรียนรู้การลงทุ น โดยใช้เงินคนอื่น

เช่น การกู้เงินเพื่อซื้ อคอนโด เพราะเราจะได้กำไรมากๆจากเงินลงทุนอย่างลงทุนซื้อไว้

เมื่อ 5 ปีก่อน ที่ราค า 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตัวเองเพียง 2 แสน ที่เหลือไปกู้ธนาคามา แล้วก็ค่อย

ผ่ อนจ่ ายกับธนาคารเดือนละหมื่นบาทอีกที ปล่ อยเช่ ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท

ปัจจุบันราคาที่ข ายกันในเว็ บประมาณ 2.8 ล้านบาทขึ้น และเมื่อเราข ายออกไป เราก็จะได้

กำไ รประมาณ 1 ล้านบาท แถมยังได้กำไ รจากส่วนต่างค่าเช่ ากับย อดต่อผ่อนอีกด้วย

6. ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากธนาคาร

การออมเงินทางเลือก เช่น พันธบั ตรรั ฐบาลหุ้นกู้กองทุนรวมและประกั นชีวิต แนะนำ

ให้ลองเพราะว่าได้ผลตอบแทนดีเลย และอาจจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายเร็ว

7. ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

มันอยู่ที่การควบคุมความอย ากได้ของตัวเอง ว่าควบคุมได้มากน้อยแค่ไหน

โดยแนะนำเวลาซื้อให้ท ยอยซื้อของชิ้นใหญ่ๆ อย่าซื้อแบบครั้งเดียวติดๆ กัน

อย่างเช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจท่องเที่ยว รถยนต์ ก็ให้เว้นช่วงห่างๆ กันสั ก หน่อย

ความอย ากของคนเรานั้น ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ว เราควรซื้ อแต่ของที่มีโอกาส

ได้ใช้จริงๆจะดีกว่า ของที่ไม่คิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ก็อย่าเพึ่งคิดไปซื้อมัน

8. หัดลงทุ นเพื่อให้มีรายได้เสริมเสมอ

อนาค ตอาจกลายมาเป็นรา ยได้หลักก็ได้ใครจะรู้ อย่ างเช่น ลงทุ นในหุ้นกองทุน

รวม ตราส ารคอนโดและการข ายของออนไลน์ก่อนลงทุนนั้น

ควรศึกษาให้รู้ก่อนว่า เราสามารถรับความเสี่ ยงได้ไหม แล้วรับได้แค่ไหน

9. ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่ายๆ

อย่างเช่น ถ้าใครมีบ้าน ก็รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอกเบี้ยให้ถูกลง

หรือเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่าบริการ รายเดือน

จะช่วยประหยัดเยอะเผลอ ๆ อาจประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยทีเดียว

10. จงเลือกทำงานที่ชอบ และถนัดเหมาะกับตัวเอง

การหาจุดยืนในที่ๆเหมาะสมกับเรามันอาจช่วยให้เงินเดือน และตำแหน่งงาน

สามารถโตได้ไวด้วยนะ และที่ สำคัญคือ เราต้องเลือกทำงาน กับเจ้านายที่เฉลียวฉลาด

เพื่อส่งเสริมให้เรานั้นก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วย

11. นำเงิน ไปลงทุ น

การลงทุ นนั้นต้องใช้เวลา และมีโอกาสที่จะขาดทุนอยู่แล้ว และถ้าเกิดมันขาดทุนจริงๆ

เราก็จะได้ไม่เดื อดร้อนมาก เราควรกำหนดเงินขั้นต่ำที่เอาไว้ใช้จ่ ายอย่ างน้อยๆ 12 เดือน

ส่วนที่เหลือ ก็สามารถเอ าไปลงทุ นได้ และสักวัน เราจะมีอิสรภาพทางการเงิน การอย าก

จะทำอะไรก็ได้ที่เรานั้นอย ากจะทำ โดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาเรื่อยๆ แม้ไม่ได้ต้องทำงาน

12 .บันทึกการเติบโตของทรัพย์สินทุกๆปี

การบันทึกนั้น จะช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่องว่าควรปรับตรงไหน และใช้กำหนดแน วทาง

ไปสู่เป้าหมายได้ เช่น การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรั พย์สิน ผลตอบแทนจากการล งทุ น

13 .จงเลื อกทรัพย์สินที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น รถยนต์ บ้าน ที่เราอยู่ เพราะคงไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆกัน นักหรอก ถือว่าเป็นต้นทุนจมจนกว่า

จะข ายมันออกไป ควรเลือกบ้านในทำเลที่ดี อีกอย่างคือไปทำงานได้สะดวก

โดยไปชมโครงการ บ้านตัวอย่างมาไม่ต่ำกว่า 50 โครงการ

ก่อนจะตัดสินใจซื้อ แลถ้าจะเลือกรถรุ่นที่กำลังนิยม ควรดูด้วยว่า คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อยๆ

14. เรียนรู้ จากการลงทุ นที่ผิดพลาดจากตัวเอง

ทุกคนที่เคยลงทุ น ต้องเคยข าดทุนเป็นเรื่องธรรมดาเราเองเคยขาดทุนจากวอเรนต์เกือบแสน

ติดหุ้ นวงใน มาเกือบสิ บปี เพิ่งจะข ายออก เราไม่เลิกลงทุนในหุ้ น แต่จะเลิกเล่นหุ้นในแบบที่เคยเจ็ บ

15 .ระวั งวิกฤติเศรษฐกิจ

เช่น วิกฤ ติต้มยำกุ้ง วิก ฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ที่ทำให้คนร วยจ นลงได้ภายในพริบตา

ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นั้น เรื่องสำคัญ เพราะช่วยทำให้เราเข้าใจวงจร

เศรษฐกิจได้ดี มันช่วยให้เราสามารถ ลงทุ นได้ถูกจังหวะ และความเสี่ย งไม่สูงด้วย

 

ขอบคุณ k i a d t i k u n

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …