Home ข้อคิด ทำไมคนที่ฉลาด ชอบมีเพื่อน ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมกับใคร

ทำไมคนที่ฉลาด ชอบมีเพื่อน ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมกับใคร

งานวิจัยใหม่บ่งชี้ว่า คนฉลาดมัก จะมีเพื่อนน้อย กว่าคนทั่วไป

หลายคนคงเคยตั้งคำถามว่า “ชีวิตที่ดีนั้นเกิด จากอะไร”

ใช่ชีวิตที่รายล้อมไป ด้วยมิตรสหาย และครอบครัว หรือ เปล่า

หรือว่าจะเป็นชีวิต ที่รายล้อมไปด้วย เพื่อนสนิทเพียง ไม่กี่คนกันแน่

ผมเชื่อว่าคุณต้องรู้จัก ใครสักคนที่คุณคิดว่า เขานั้น เป็นคนที่ฉลาด เอามาก ๆ

และคุณคงรู้ดีว่าคนเหล่านี้มักจะมีเพื่อน และเพื่อนสนิทเพียง ไม่กี่คนเท่านั้น

แล้วทำไมคนฉลาด เขาถึงคบเพื่อนน้อยล่ะ วันนี้ เราจะมาคลาย ข้อสงสัยนี้กัน

งานวิจัยใหม่ได้ตั้งคำถามว่าหัวใจ หลักของการมีชีวิตที่ดี คืออะไร โดยนักวิจัย

ได้ทำการสำรวจคนจำนวนกว่า 15,000 คน ในช่วงอายุ ระหว่าง 18 ถึง 28 ปี

แล้วพบว่าคนที่อยู่ในเขตชุมชน ที่มีความหนาแน่น ของประชากรมาก

จะระบุว่าพวกเขานั้นไม่ค่อยพึงพอใจ ต่อคุณภาพชีวิต ของตัวเอง มากนัก

นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มคนที่ได้มีโอกาส ปฏิสัมพันธ์ กับ เพื่อนสนิทบ่อย ๆ

จะระบุว่าพวกเขานั้นมีความสุข เพิ่มขึ้นจากเดิม มากคนฉลาด คือข้อยกเว้น

อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีข้อยกเว้น อยู่เพราะความสัมพันธ์ ที่กล่าวมานี้

กลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดในผู้ที่มีไอคิวสูง โดยความหนาแน่น ของประชากร

ได้ส่งผลกระทบต่อคนฉลาด เป็นอย่างมาก และคนฉลาด

มีความพึงพอใจต่ำ ยิ่งกว่าคนทีมีไอคิวต่ำ กว่าถึง 2 เท่า หมายความว่า

ยิ่งคุณฉลาดคุณยิ่งไม่ชอบเข้าสังคม คุณจะมีความพึงพอใจ

กับชีวิตน้อยลงเมื่อต้องเข้าสังคม และพบเจอ คนอื่น บ่อย ๆ

แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คนฉลาดจะโฟกัสไป ที่เป้าหมายระยะยาว

คนที่มีไอคิวสูงมักจะไม่ใช้เวลาไป กับการเข้าสังคมนั่น เป็นเพราะคนฉลาด

มักโฟกัสไปที่เป้าหมาย ในระยะยาวพวกเขา มีความสนใจ

และมีแรงผลักดัน ในการจะสร้าง บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนที่คุณรู้จักที่ได้เข้าศึกษา ต่อในระดับ บัณฑิตศึกษา

หรือได้ทำธุรกิจของตนเอง ในระหว่างที่พวกเขา เดินตามความฝัน

พวกเขาได้ลด การพบปะผู้คนเพื่อ โฟกัสไปที่การงาน และการสร้างฝัน

ของพวกเขาให้เป็นจริง คนฉลาด ที่กำลังจะบรรลุเป้าหมาย อันยิ่งใหญ่

อาจมองว่าการเข้าสังค มเป็นสิ่งรบกวนเขา และคอยทำ ให้เขาเสียสมาธิ

ในการที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย ระยะยาวของเขา ในทางกลับกัน

ก็คือมันส่งผลต่อความสุข ของพวกเขาด้วย ในระหว่างที่กำลังเดินตาม

เป้าหมายคนฉลาดจะเก็บตัวและใส่ใจกับความฝันที่แท้จริง ของพวกเขา

แทนที่จะออกไปเทียวในคืนวันเสาร์ พบปะกับเพื่อน สองสามคน

ไม่ใช่ว่าพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าของเพื่อน

เพียงแต่ในระหว่างที่กำลังมุ่งหน้า สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

พวกเขาอาจมองว่าการเข้าสังคมเป็นการรบกวน

สมาธิของเขาพัฒนาการที่แตกต่าง ของคนฉลาด

ในช่วงวิวัฒนาการ ของสมองวิวัฒนาการของสมองมนุษย์นั้นเกิดขึ้น

เพื่อความอยู่รอด ของบรรพบุรุษในสภาพแวดล้อม แบบทุ่งหญ้า

สะวันนาเมื่อก่อนนั้นมนุษย์ มีจำนวนประชากรต่ำ และใช้ชีวิตแบบผู้ล่า

ผู้เก็บเกี่ยวมนุษย์ในสมัยนั้นจำเป็น ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ ชิดเพื่อความอยู่รอด

และการดำรงเผ่าพันธุ์สืบไป เมื่อมองมาที่ปัจจุบัน การใช้ชีวิตของมนุษย์ได้

เปลี่ยนไปอย่างมากและการปฏิสัมพันธ์ ก็เป็นไปอย่างง่ายดายคนฉลาดมัก

จะเป็นผู้ที่จัดการกับปัญหาต่างๆในยุคปัจจุบันได้มากกว่า นั่นหมายความว่าคนฉลาด

มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ใหม่ ๆ และรับมือ กับเ หตุการณ์ใหม่ ๆ

ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณฉลาดคุณจะยิ่งสามารถปรับตัว เข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

อีกทั้งยังสามารถผสมผสานสัญชาตญาณ ของบรรพบุรุษ ให้เข้ากับโลก

ปัจจุบันได้ง่ายอีกด้วยนี่ อาจเป็นเพราะคนฉลาดสามารถ ละทิ้งความต้องการ

ที่จะปฏิสัมพันธ์ในแบบของสังคม ผู้ล่าผู้เก็บเกี่ยวเพื่อเลือกที่จะใช้เวลา

ไปกับการบรรลุเป้าหมาย คนฉลาดเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์

ต่างจากคนทั่วไปคนฉลาดให้ความสำคัญ กับ เพื่อนและสังคม

เช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นแหละเพียง แต่ว่าพวกเขา ค่อนข้างเรื่องมาก

เมื่อต้องแบ่งเวลาเพื่อให้ใช้อย่างคุ้มค่าไม่ใช่ ว่าพวกเขาไม่รักเพื่อน หรือ การสังสรรค์

เพียงแต่ว่าพวกเขาก็รักเป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขาที่ต้องก้าวไป ให้ถึงเช่นเดียวกัน

 

ขอบคุณ g a n g b e  a u t y

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …