Home ข้อคิด ยุคนี้ เรียนสูง…ไม่เท่าใช้ชีวิตเป็น (ให้ข้อคิดไว้ดีมาก)

ยุคนี้ เรียนสูง…ไม่เท่าใช้ชีวิตเป็น (ให้ข้อคิดไว้ดีมาก)

และหลาย ๆ คนนั้นก็เชื่อว่า การที่ได้เรียนจบสูงนั้น ก็จะทำให้เรานั้น

มีหน้าที่การงานที่ดี ดีต่ออนาคตแต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว

การที่เรานั้นเรียนสูง ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะประสบความสำเร็จเสมอไป

เพราะฉะนั้นการเรียนสูงมากแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ประเด็นการที่จะทำงาน ให้เป็นนี่แหละค่ะ

คือประเด็นที่สำคัญ แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน

เรื่องการเรียน การศึกษาบ้านเรานั้น ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคน ที่เรียนเพียงคนเดียว

การที่เรียนดีเรียน แ ย่ก็อยู่กับตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะพ่อแม่ ครูบาอาจารย์

หรือพี่น้องก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย และบางครั้งสถานที่ที่เราเรียนนั้น

จบมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเราแน่นอน ว่าทุ กสิ่งก็ขึ้น อยู่กับประสบการณ์

และฝีมือด้วยเช่นกัน ที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น

แต่ถ้าคุณนั้นมีผลการเรียนที่ออกมาดี ก็จะมีโอกาสว่าจะทำงานเก่งเพราะกว่าจะจบ

ก็ต้องฝึกฝนกันมากมายเลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็คิดว่าเคยผ่ านกันมาทุ กคน อย่ างแน่นอน

ในชีวิตวัยนักศึกษา เรานั้นจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่เราศึกษาอยู่นั้น

หากเรานั้นได้คิดผิดทำผิดมันก็ จะลงโ ทษเราได้อย่ างเดียว

ก็คือเกรดผลการเรียนของเรานั่นเอง ถ้าออกมาไม่ดีก็ติ ด F ต้องไปเรียนใหม่

กับรุ่นน้องแต่บางคนนั้น ก็ไม่ได้ถืออะไร แต่บางคนก็ถึงกับขั้นเครียด

ที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้อง ชีวิตในวัยเรียนนั้น มีเรื่องเครียดกี่เรื่องเอง เท่านั้นค่ะ

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง สนุกซะมากกว่า บางคนก็ไม่อย ากจบออกมา

เพราะชีวิตในช่วงวัยเรียนนั้น มีความสนุกมาก เมื่อจบก็จะอยู่ในช่วงวัยทำงาน

ซึ่งนั่นชีวิต ก็อาจ จะมีความสนุกน้อยลงนั่นเองค่ะ ต้องทำงานหาเงิน ไม่ค่อยมีเวลา

ทำสิ่งที่ตัวเองแบบอย ากผ่อนคลาย เรื่องที่สองก็คือเรื่องการทำงาน

การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายค่ะ สอบไม่ผ่ านก็ลงเรียนใหม่

แต่เมื่อย้อนมองกลับมาแล้ว ก็ทำงานนั้น ข้อหาทำแล้วไม่ผ่ าน

ก็จะเกิดผลหลาย ๆ อย่ างตามมาหรือเพื่อนร่วมงานนั้น ข าดความเชื่อถือ

ในตัวเรานั่นเองค่ะนี่แหละคือโลกความจริงเมื่อเราผิ ดพลาด แต่ในขณะเดียวกัน

ก็เป็นโ รคที่หอมหวาน เมื่อเราทำงานสำเร็จคุณนั้นจะเกิดคุณค่า ต่อผู้อื่น

ในวงกว้างเลยทีเดียว รักคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลายก็เชื่อว่า

ถึงแม้จะเรียนจบจากช่วงวัยเรียนแล้ว แต่เขาก็ไม่สามารถ

หยุดหาความรู้อยู่แค่นั้นไม่ได้ ต้องศึกษาอะไรแบบจริง ๆ จัง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก

หรือที่เรียกกันว่ามหาลัยชีวิตนั่นเองค่ะ เพราะไม่มีผลต่อชีวิตของเรา

และเรานั้นถ้าจะลงมือทำอะไรก็ต้องศึกษาไปจนวันต าย คนที่ชีวิตล้ มเหลว

ก็มีเพียงแค่สาเหตุเดียวคือไม่รู้จัก ที่จะเรียนรู้และแก้ไขในสิ่งที่ผิด ทำผิดอยู่ซ้ำ ๆ

จนไม่มีคุณภาพ และหมดความน่าเชื่อถือ สุดท้ายก็คือตัวเองนั้นเกิดความล้ มเหลวค่ะ

นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่า การเรียนสูงนั้นไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดในชีวิตแต่

สิ่งสำคัญว่าคุณนั้น มีประสบการณ์หรือรู้จักเรียนรู้ในการใช้ชีวิต ให้เป็นมากกว่าเสี ยอีก

การที่เรานั้นจะสำเร็จได้ เราต้องรู้จักเรียนรู้ในการใช้ชีวิต ในการทำอะไรต่าง ๆ

การเรียนไม่ได้หยุด แค่ที่การจบแล้ว ได้ใบปริญญามา แต่เราต้องศึกษา สิ่งต่าง ๆ ในชีวิต

นั่นก็คือชีวิตจริงของเราค่ะ ในการเรียนเราจะได้รับ

“บทเรียน” ก่อน…จึงเจอ “บททดสอบ”

แต่ในชีวิตจริงเราจะเจอ  “บททดสอบ” ก่อน…จึงจะได้ “บทเรียน”

 

ขอบคุณ  y a k r o o k a s et

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …