Home ข้อคิด ลูกน้องแบบนี้ ก้าวหน้าเร็วกว่าที่คิด ตำแหน่งเลื่อยไม่มีหยุด

ลูกน้องแบบนี้ ก้าวหน้าเร็วกว่าที่คิด ตำแหน่งเลื่อยไม่มีหยุด

มุ่งพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ

ท่องไว้ให้ขึ้นใจว่าตัวคุณเองนั้นแหละ เป็นโครงการใหญ่ที่ควรล งทุ นมากสุดตลอดชีวิตการทำงาน

โดยการล งทุ นที่ว่ามามาจากการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ผ่านการ

หาความรู้ใหม่ๆ ศึกษาเพิ่มเติม และออกจาก Comfort Zone ลองทำงานที่ไม่คุ้นเคยบ้ าง

แน่ใจได้เลยว่านี่คือการล งทุ นแสนคุ้มค่าไม่ว่ามองจากมุมไหน เพราะอย่างที่

กล่าวไปแล้วว่าในระยะย าวจะทำให้คุณเก่งหลายด้าน และจะเป็นชื่อลำดับต้นๆ ในใจหัวหน้า

ทุกครั้งเมื่อมีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน

อาสาทำงานสำคัญที่ถูกมองข้าม

เมื่อขอแค่ดีพอใช้ แต่ผลงานที่ออกมากลับยอดเยี่ยม เป็นใครก็ต้องปลื้มและประทับใจทั้งนั้น

ซึ่งถ้าเป็นเรื่องงานลูกน้องที่ทำงานได้ดีเกินคาด คือคุณสมบัติแรก ของที่หัวหน้าทุกคนมองหา

เพราะนั่นหมายความว่า  มีความใส่ใจ กับในรายละเอียดมากกว่าผู้ใต้บังคับบั ญ ช าคนอื่น

โดยวิธีแรกเพื่อส่งให้คุณเป็นคนที่เข้าตานายคือ การอาสาทำงานสำคัญที่ถูกมองข้าม

อาจเป็นได้ทั้งการปิดทองหลังพระ ทำโดยไม่บอกใครหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

หรือเอ่ยปากขอรับงานเองในที่ประชุม แน่นอนว่านี่จะทำให้คุณเหนื่ อยกว่าคนอื่น

และเวลาพักผ่ อ นลดลงไปบ้ าง ทว่าเมื่อบ่อยเข้า หัวหน้าก็จะเห็นความทุ่ มเ ท

ได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน และปลายปี อาจมีข่ าวดีจากการเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนก็เป็นได้

มีงานใหญ่ขอเป็นกำลังหลัก

หลังทำงานมาได้สักระยะและสั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร คุณควรลองเป็นกำลังหลัก ในงานใหญ่ ของบริษั ทดูบ้ าง

เพราะนอกจากเพื่อพิสูจน์ฝีมือและทดสอบ ตัวเองแล้ว ยังเป็นการแสดงให้หัวหน้ารู้ว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับการงานที่ย ากขึ้น

ไปอีกระดับ ซึ่งหลังได้ไฟเขียวในการทำงานให้ทุ่มเต็มที่และใช้เป็นโอกาสแสดงให้

คนในองค์กรรู้ว่าคุณก็เป็นพนักงานทรงคุณค่าเช่นกัน เชื่อเถอะงานแรกที่คุณรับบทนำส่วนใหญ่จะออกมาดี

และผลงานที่ได้คะแนนใกล้เต็ม 10 นี่เองจะเป็นบันไดเลื่อน พาคุณไปสู่ความก้าวหน้าได้เช่นกัน

ไม่กลัวโครงการระยะย าว

ธรรมช าติของงานระยะย าวคือความซับซ้อน ต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากและใช้ทรัพย ากรไม่ใช่น้อย

รวมถึงต้องคอยเตือนตัวเองไม่ให้ชะล่าใจกับกำหนดส่งงานที่ ยังมาไม่ถึงด้วย

โดยเมื่อได้รับมอบหมายงานลักษณะนี้ อย่าไปกลัวเพราะกว่างาน

จะเสร็จคุณจะได้เพิ่มพูนทักษะหลายด้าน ทั้งการบริหารจัดการ ประสานงานและ

คอยระวังไม่ให้ระดับความมุ่งมั่นลดลง ซึ่งถ้าคุณผลงานออกมาดี

ก็มีความเป็นได้สูงที่คุณจะได้รับมอบหมายงานสำคัญขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อไป

กระหายความก้าวหน้ามากกว่าตัวเงิน

ล งทุ นลงแรงอะไรไปแล้ว ใครบ้ างไม่อย ากได้ผลตอบแทน โดยในโลกการทำงานผลตอบแทน ที่จับต้องได้ มากสุดคือ

เงินเดือนหรือ B o n u s แต่บางครั้งตัวเงินอาจ เป็นเพียงของแถมระหว่างทาง

เพราะสิ่งที่มีค่ามากกว่าในระยะย าวคือความก้าวหน้า ดังนั้นเมื่อได้รับมอบหมายงาน

ไม่คุ้นและย ากกว่าที่เคย ให้ยิ้มรับด้วยความยินดีแล้วมุ่งมั่นทำจนเสร็จ

 

ขอบคุณ  m a r k e t e e r o n l i n e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

“แฟนคิดนอกใจ” จะทำยังไงถึงเอาให้อยู่

การนอกใจ คือ เค้าหรือเธอ ไม่ได้สนใจคุณแล้ว เรื่องแบบนี้ … …