Home ข้อคิด “วาสนา” คนมองว่า เป็นเรื่องของ “ผลบุญ” ที่เราเคยสะสมไว้

“วาสนา” คนมองว่า เป็นเรื่องของ “ผลบุญ” ที่เราเคยสะสมไว้

“วาสนา” บางคนมองว่า เป็นเรื่องของ “ผลบุญ” ที่เราเคยสะสมไว้แล้ว

แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆนาๆ เช่น โชคลาภทรัพย์สิน สุขภาพ อายุ หรือบริวารแวดล้อม รอบกาย

ล้วนแล้วแต่เป็นมุมมอง ของแต่ละคน ส่วนคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีวาสนานั้นควรระลึกไว้ แบบนี้ว่า

วาสนา

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหู หรือเสียงปรบมือเมื่อ คุณมีเงินนั้นดังเพียงใด

แต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือ ยื่นมาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อี กครั้งหรือไม่ ?

วาสนา

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เ หลือมรดกไว้ให้คุณหรือไม่

แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลปรนนิบัติ หรือไ ม่ ?

วาสนา

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่ โตเพียงใด

แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียง หัวเราะ หรือไ ม่ ?

วาสนา

ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียน เก่งทำงานเก่ง เพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้ คุณหรือไม่?

วาสนา

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวย หรือ หล่อเพียงใด

แต่อยู่ที่เขา และเธอเข้าใจ คุณหรือไม่?

วาสนา

ไม่ได้อยู่ที่คุณ มีรถหรูเพียงใดขับ

แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย หรือ ไม่?

จะรวยหรือจะจน ทุกคนก็มี ความทุกข์ได้..

คนลำบากหาเช้ากินค่ำ ทำไมต้อง ตื่นเช้า

ทำไมเราลำบาก ไม่เหมือนคนอื่น

ทำไมเราไม่มีเงินทำไม เราไม่มีรถทำไมเดือนนี้ ไม่พอใช้

ส่วนที่มีฐานะก็ทุกข์อีกเช่นกัน ทำไมปีนี้ รายได้น้อยกว่าเดิม

ทำไมยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า

ทำไมธุรกิจใหม่ ที่ทำยังไปได้ไม่ดี ทำไมลูกน้อง ลาหยุดบ่อย

เคยลองมองหันกลับมามอง และถามตัวเอง บ้างไหม

ว่าทุกวันนี้ที่เราหาเงินมานั้น เราเอาไปเติมความสุข ให้กับตัวเอง ตรงไหน

บางคนทำงานจนลืม ดูแลตัวเอง ลืมดูแลคนข้างหลัง

บางทีคนที่เรารักอาจไม่ได้ ต้องการแค่เงินทอง เพียงอย่างเดียว

แต่เค้าอาจจะต้องการเวลา ความอบอุ่น หรือ ความรักก็เป็นได้

คนที่ “น่าอิจฉา”ไ ม่ใช่คนที่ ”รวย” ที่สุดแต่… คือคนที่“มีความสุข”

ที่สุดไม่ว่าเขาคนนั้น จะ“จน”หรือ“จะรวย” เพราะฉะนั้น

อย่าอวดว่ามีเงิน เพราะยาม เจ็บป่วย

นอนโรงพยาบาล มันไม่ต่างอะไร กับกระดาษ

อย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใด ที่คุณล้มป่วย

ยังมีคนเป็นจำนวนมาก ที่ทั้งเก่ง และเยี่ยมยอดรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณหมดลมหายใจ กุญแจรถก็อยู่ ในมือของคนอื่น

อย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณจากโลกนี้ไ ปมันก็เปลี่ยนเป็น ของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข

 

ขอบคุณ  คิ ด เ ป็ น

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …