Home ความรัก วิธีดูแฟนที่คบกันอยู่ว่าเป็น “คู่แท้ คู่บุญ” หรือ “คู่กรรม” กันแน่

วิธีดูแฟนที่คบกันอยู่ว่าเป็น “คู่แท้ คู่บุญ” หรือ “คู่กรรม” กันแน่

เปิดตำรา “เ นื้อคู่” ดูว่าจะแฟนของเราจะเป็น “คู่แท้ คู่เ ว รคู่กรรม หรือ คู่บุญ” กันแน่

โดยตามหลักโหราศาสตร์บอกไว้ว่า การที่คนเราจะมาพบรัก เลิก ทอดทิ้ง ทำร้ า ยกันและกันนั้น

มีสาเหตุมาจากการสร้างบุญ-ก ร ร ม ต่อกันและกันไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนทำให้ชาตินี้ได้มาชดใช้ก ร ร มต่อกัน

ทั้งนี้ คนรักของคุณจะเป็นคู่แบบไหนถ้าอย ากรู้ไปเช็คพร้อมกันเลยจ้า

คู่ของคนเราในทางโหราศาสตร์จำแนกไว้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.คู่แท้

คือคู่ที่คบกันแล้วอยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากิน สร้างครอบครัวที่ดี

ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กันคู่แท้เมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันที่ว่าคือคนที่ใช่

จะมีความรู้สึกบางอย่างที่ส่งออกมาในขณะที่ได้คบกันบางคน

เมื่อเจอครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นหน้า เหมือนเคยเจอที่ไหนสักแห่ง

หรือบางคนเคยได้เห็นกันมาก่อนแล้วในฝันหรือในนิมิต

เมื่อมีปัญหากันจะมีฝ่ายหนึ่งยอมอ่อนข้อยอมเงียบลงไปเอง

จะรู้จักลดราวาศอกซึ่งกันและกัน เมื่อเจอคู่แท้จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เหมือนมีแรงผลักดันชีวิต หลายคนสามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้

เมื่อเจอคู่แท้สามารถปรับปรุงตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเอง คู่แท้จะคอยเสริม คอยให้คำแนะนำ

เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถฝ่าฟั นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี คู่แท้นั้นเมื่อคบกันแล้ว

จะไม่มีความรู้สึกลังเ ล วางแผนชีวิตคู่ต่อเนื่องได้ในระยะย าว

ถึงแม้ฝ่ายชาย หรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว

ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ออกจากกันได้ คู่แท้เกิดจากคู่ที่เคยร่วมบุญใช้ชีวิตทำบุญร่วมกัน

ย าวนานมาแต่อดีตชาติหรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ที่รักกันมากมาแต่ชาติปางก่อน

แล้วเคยสาบานว่าจะรักกันไปตลอดตราบชั่ วสิ้นชีวิตตลอดไปข้ามภพข้ามชาติ

ก็จะไม่ขอจากกันไปไหน โดยไม่ผิดสัจจะ เมื่อต า ยจากกันจะได้เจอและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก

2.คู่เ ว รคู่กรรม

คือคู่ที่ตรงข้ามกับคู่แท้อย่างสิ้นเชิง เกิดมาเจอกันเพื่อทำ ล า ยกัน

เพื่อใช้ก ร ร มให้แก่กันและกันหรือได้เจอเพื่อต้องรับก ร ร มที่เคยได้ก่อไว้

บางคนจะเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มชั่ วระยะเวลาหนึ่ง บางคนหลายเดือนหรือเป็นปี

หากเคยทำก ร ร มหนักไว้ก็จะเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มไปชั่ วชีวิตหรือจนต า ยจากกันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คู่เ ว รคู่ก ร ร มเมื่อเจอกันจะรู้สึกรักและหลงมากอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ยิ่งรักก็ยิ่งหลง

ตกอยู่ในภวังความรักความหลงจนหูหนวกต า บ อ ดไม่ยอมรับรู้ความจริงที่จะทำให้เ จ็บใจ

หรือรับไม่ได้ ยอมถูกทำร้ า ย ยอมถูกตบตี ยอมถูกสวมเขายอมถูกเหยียดหยามดูหมิ่น

ยอมถูกกระทำให้เ จ็ บป ว ดใจอย่างหนักเมื่อเจอคู่เ ว รคู่กรรม

ไม่ว่าจะเจอหนักเท่าไหร่ เสียน้ำตาร้องไห้ฟูมหายขนาดไหน จะยังคงยอมรับ ทนได้และรับได้เสมอ

พร้อมให้อภัยทุกอย่าง ขอเพียงอย่าได้ทิ้งกันไปเพราะจะเ จ็ บป ว ดใจมากไม่อาจทำใจยอมรับได้

บางคนเปลี่ยนชีวิตจากที่เคยรุ่งเรืองมีชีวิตที่ก้าวหน้าต้องมาจบทิ้งทุกอย่างหมดตัวเป็นหนี้เป็นสิน

จากที่เคยเป็นคนดีมีเหตุมีเหตุมีผลก็กลายเป็นคนไม่เอาถ่าน ไม่ฟังเหตุฟังผลใคร

ใช้ชีวิตแบบประชดคู่ประชดตัวเองกินเ ห ล้ า เ ส พย า ติดส า รเ ส พติด

ใช้ชีวิตอย่างไม่แยแสกฏหมายสังคมทำให้บุพการีเสียใจ

ก็เป็นเพราะคู่เ ว รคู่ก ร ร ม คู่เ ว รคู่ก ร ร มเกิดจากที่เราได้เคยทำก ร ร ม สร้างก ร ร มไว้

ผิดศีลข้อสามผิดลูกผิด ผั ว เมียชาวบ้ าน เคยเจ้าชู้ทำให้คนรักต้องเสียใจต้องร้องไห้

ยุยงส่งเสริมให้คนเลิกกัน เคยทำร้ า ยคนที่รักเรารวมถึงบุพการีอย่างหนัก

ทำให้ชาตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับก ร ร ม ซึ่งก็ไม่เหมือนกันบางคน ก็หนักมาก

บางคนก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อหมดเ ว รหมดก ร ร มจะขาดจากกันไปเอง

ความรู้สึกหลงหัวปักหัวปำจะค่อยๆ หมดไปเริ่มเห็นความจริงกระจ่างขึ้น

ทางแก้เมื่อเจอคู่เ ว ร คู่ก ร ร มคือให้ยอมรับว่าเราได้เคยสร้างก ร ร มไว้

จึงต้องมาเจออย่างนี้ ขออโหสิต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว รเรื่องคู่ ได้รับรู้ถึงความเ จ็ บป ว ดนั้น

แล้วหากเคยกระทำกับใครไว้ขอโหสิและจะไม่ทำกับใครอีก

ทำบุญทุกครั้งพย ายามอุทิศส่วนกุศล ให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร เรื่องคู่ครอง

ปฏิบัติก ร ร มฐานทำสมาธิภาวนาอุทิศส่วนบุญให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร แล้ว

จะขาดจากกันไปเองด้วยดีโดยไม่รู้สึกเ จ็ บป ว ดหรือเสียใจมากนัก

3.คู่บุญ

คู่บุญคือคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน

หรือเคยเป็นญาติมิตรกันมาก่อนแล้วมีโอกาสได้ไปทำบุญร่วมกันชั่ วระยะหนึ่ง

หรือย าวนานแต่ไม่นานมากถึงขนาดคู่แท้ที่ใช้ชีวิตครองคู่ร่วมกันตลอด

คู่บุญคือคนที่เคยได้ร่วมบุญ หรือเคยเป็นแฟนคบหากันชั่ วระยะเวลาหนึ่ง

ที่ยังได้เจอคู่บุญอีกเป็นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรานั้น

ได้เคยเกิดมาแล้วหลายชาติเคยคบหาดูใจเคยได้ร่วมบุญกับคนมากมาย

จึงมีโอกาสได้เจอกันอีก คู่บุญจะไม่ทำร้ า ยกันรุน แ ร งเหมือนคู่ เ ว ร คู่ก ร ร ม

เมื่อคบหากับคู่บุญแล้วเมื่อหมดบุญไปจะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปเอง

เช่นต้องห่างกันไป ห่างตัวต้องออกไปใช้ชีวิตของตนเอง

หรือห่าง ด้วยเรื่องการเรียน เรื่องงาน หรือความไม่ลงตัวกัน

จึงทำให้ค่อยๆห่างเหินเปลี่ยนความสัมพันธ์ ไปจนกลายเป็นเพื่อนสนิท

หรือกลายเป็นคนรู้จักกันไป  ก็จะทำให้ได้เจอคนใหม่มีชีวิตรักใหม่อีก

เหลือเพียงความทรงจำดีๆคนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโหราศาสตร์

สามารถดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นเกณฑ์คู่เล็ก

เป็นช่วงมีโอกาสได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ คนที่ทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ

ในปีหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอคู่บุญอยู่หลายสิบครั้ง บางคนเดินสวนกันแล้วรู้สึกดีขึ้น

อย่างแปลกๆหรือได้คุยกันแป๊บเดียวรู้สึกเข้ากันได้มาก คู่บุญสามารถ ต่อยอดให้กลายเป็นคู่แท้

ได้ด้วยการต่อบุญอีกในชาตินี้เมื่อคบกันหากไม่อย ากขาดจากกัน

ให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน สักเดือนละครั้ง หรือจะมากกว่านั้นแล้ว

แต่ความสะดวก อย่าให้เกินสามเดือนควรหาเวลาทำบุญร่วมกันอีกทำไปสักระยะหนึ่ง

คู่บุญก็จะกลายเป็นคู่แท้ ที่จะครองคู่กันไป ตลอดไม่ขาด จากกันได้

 

ขอบคุณ  k u m k o o m

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความรัก

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …