Home ข้อคิด หากคิดจะไปให้ได้ไกล อย่าพูดเรื่องบินสูงในฝูงนก

หากคิดจะไปให้ได้ไกล อย่าพูดเรื่องบินสูงในฝูงนก

ลูกนกอินทรีย์ตัวเล็ก ที่กำลังรอแ ม่กลับมา เพื่อเอาอาหารมาป้อ นให้

แต่จู่ๆก็พลัดตกจากรัง ลง ไปที่พื้นดิน แม่ไก่ที่กำลังเดินขุยเ ขี่ย

อาหารมากับลูกๆ เห็นลูกน กอินทรีย์เข้า

จึงเอามาเลี้ยงร วมกับลูกของตนเอง วันเวลาผ่ านไป…

ลูกนกอินทรีย์ก็ใช้ชีวิตอ ยู่กับแม่ไก่ และลูกไก่ตัวอื่นๆ

เ มื่อลูกนกอินทรีย์โตขึ้น ก็ไม่รู้ว่า ตัวเองนั้นสามารถบินได้

เพรา ะทั้งชีวิต เติบโตมากับฝูงไก่ เ ดินขุยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินม าตลอด

วันหนึ่ง ลูกนกอินทรีย์ไ ด้แหงนหน้ามองท้องฟ้า

มองเห็ นนกอินทรีย์ที่บินอยู่บนฟ้า กำลังก างปีกกว้างบินไปมา ดูสง่างาม

ลูกนกอินทรีย์จึงได้ถามแม่ไก่ไ ปว่า “นั่นคืออะไรหรอ ที่กำลังบิ นอยู่บนท้องฟ้า”

แม่ไก่ก็ได้ตอบ กลับมาว่า “อ้อ…นั่นคือนกอินทรี ย์ สั ต ว์ ปีกที่ดูน่าเกรงขาม  และสง่างามที่สุด”

นกอินทรีย์จึ งถามแม่ไก่ว่า “แล้วถ้าข้าอยา กจะเป็นแบบนั้นบ้าง จะต้องทำอ ย่างไร ข้าอยากจะบินได้”

แม่ ไก่ตอบกลับมาว่า “มันเป็นไปไ ม่ได้หรอก เพราะเราเป็นแค่ไ ก่ บินข้ามพุ่มไม้ได้ก็เก่งแล้ว เ ลิกฝันซะเถอะ”

พูดจบ แม่ไก่ก็ ขุยเขี่ยหาอาหารตามพื้นต่อไป

ปล่อยให้ลูกนกอินทรีย์ได้แค่ นั่ง  “ผิดหวัง” กับสิ่งที่มันคิดว่ามัน ทำไม่ได้ต่อไป

นี่แหละที่เขาเรีย กว่า “จงอย่าพูดเรื่องบินสูงใน ฝูงไก่ หรือฝูงนกกระจอก”

เพ ราะนอกจากพวกมันจะ “ไม่เข้ าใจ” แล้ว…มันยังทำให้คุณ ” เ สียความมั่นใจ “ ไปด้วย

หาก เราอยากจะเป็นแบบ ” นกอิน ทรีย์ “ ที่ดูสง่างาม น่าเกรงข าม บินอยู่ที่สูงตลอดเวลา

มีสา ยตาที่แหลม เฉียบคม เมื่อมอง เห็นเป้างหมาย ก็จะบินลงมาถึ งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

เรา ก็ต้องเริ่มจากความคิด และทัศ นคติที่พร้อมจะไปให้ถึงเป้าหมา ย อย่าง ” นกอินทรีย์ “

ถ้าเ ราไปปรึกษาไก่ เรื่องบินหาอา หาร ไก่ก็จะตอบกลับมาแค่ว่า  ” เพ้อเจ้อ “

ถ้าเราไปปรึกษ านกอิทรีย์ เรื่องบินหาอาหาร  อินทรีย์ก็จะบอกคุณว่า… ” ก็ดีน ะ ”

“แต่ทำไมแค่บินข้ามต้นไม้ล่ ะ ทำไมไม่บินข้ามภูเขาไปเลย  เผื่อจะเจออะไรที่ดีกว่าเดิม”

เหมือนกับ เวลาที่เราไปคุยงา น ปรึกษาธุรกิจกับมนุษย์ที่กินเงิ นเดือน พวกเขาก็จะบอกคุณว่า

ทำไม่ได้หรอก มันยากนะ เสี่ย งเปล่าๆ จะทำให้เหนื่อยทำไม ยั งไงก็ล้มเหลวอยู่ดี

และหาเหตุ ผลต่างๆมาค้านคุณ ให้คุณต้องล้ มเลิกความคิดนั้นไป…

กลายเป็ นแทนที่จะได้ปรึกษา กลับได้แต่ คำที่ทำให้หมดกำลังใจ

สุดท้ายคุณก็ จะไม่กล้าลงมือทำอะไร ในทาง กลับกัน หากคุณไปปรึกษา

คนที่ เขามีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็ นนายตัวเอง คนประสบความสำ เร็จในการทำธุรกิจ

คุณก็จะได้คำ แนะนำดีๆ หรือเรื่องที่ต้องให้ระ วังเป็นพิเศษ แนะนำให้คุณลองล งมือทำ

ทำให้คุณมั่นใจตัวเองมาก ขึ้น และกล้าที่จะลงมือทำมันจริง ๆ

เพราะฉะนั้น เวลาที่คุณจะไ ปปรึกษาใคร หรือขอคำแนะนำจา กใคร

คุณต้องพิจารณาดูก่อน ว่ าคนที่คุณคุยด้วยนั้น เขา…เป็นไ ก่ หรือ นกอินทรีย์!!

เพราะถ้ าคุณเลือกปรึกษาคนผิด คุณก็อา จจะเดินไปผิดทางตั้งแต่แรกเริ่ มเลยก็ได้

 

ขอบคุณ  R a m  e t   T a n aw  a n g  s r i

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …