Menu Close

อย่ า ไปวิ่งตามรักให้เหนื่อย จนหลงลืมรักตัวเอง

เหนื่อยบ้างไหม เมื่อต้องตามหาความรัก

หลายคนที่วิ่งตามหาความรัก มาเกือบครึ่งชีวิต

กลับไม่เจอ หรือบางคนเจอความรัก

แต่ยังไม่ใช่ความรัก อย่างที่ตนต้องการ หากเป็นอย่างนั้น

ต้องทำความเข้าใจกัน ก่อนว่าความรัก

ที่คุณตามหาไม่มีอยู่จริง เพราะการที่คุณจะรักใครได้นั้น

คุณต้องรู้จัก ที่จะรักรู้จักที่จะเข้าใจตัวเอง

ก่อนแทนที่จะ ต า ม หาความรัก มาเริ่มที่คุณหันกลับมา

ดูแลหัวใจของตัวเอง ก่อนไหมนี่คือ วิธีที่คุณจะได้เจอ

กับความรัก อย่างแท้จริง ความรักในตัวเอง

แทนที่จะวิ่งหา รักจงพอใจ กับความรักที่คุณได้รับ

รักจากครอบครัวญาติ พี่น้อง เพื่อนคือความรัก

ในอีกรูปแบบ แม้ จ ะต่ า ง จากความรัก ของชายหนุ่มหญิง

สาวแต่เป็นความรัก ที่สร้างความสุข และอบอุ่น

ให้กับคุณได้ ไม่แพ้กัน แทนที่จะไปวิ่ง ตามหาความรัก

เราจงใช้เวลาและดูแล คนที่เขารักคุณมอบความรัก

มอบความความสนับ สนุนให้คุณด้วยความจริงใจ

แล้วต่อไป คุณจะไม่รู้สึกว่า ขาดความรักแม้แต่น้อย

แทนที่จะวิ่ง หารักควร ม า ทำความฝัน ของคุณให้เป็นจริง

ทุกคน ล้วนมีความฝันเสมอ แต่จะมีสักกี่คน ที่จะท น ทำความฝัน ของตนเอง

ให้เป็นจริงได้ เพราะค ว า ม ฝัน จะเป็นจริงได้ มันก็ต้องลงมือ ทำส่วนความรักนั้น

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไปตามหาเพราะมันจะมาหาคุณเองเมื่อถึงเวลามุ่งมั่น

และทำความฝันของตนเอง ให้เป็นจริงแม้เราจะไม่มีความรัก

แต่การได้ไปถึงจุดหมาย ที่หวังไว้ก็สามารถ เติมเต็มหัวใจ ที่ว่างเปล่าได้ เหมือนกัน

แทนที่จะวิ่งหา จงหันกลับมารักตัวเอง ดีกว่าเราไม่มีทางรู้เลย ว่าค ว า ม รักที่คุณตามหาอยู่นั้น

เป็นอย่างไร และเขาหรือเธอจะตอบสนอง ความรัก ที่คุณต้องการได้มั้น

ฉะนั้น คุณต้องเริ่มต้น ด้วยการรักตัวเอง เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าความรัก ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านั้น

คือความรัก ที่คุณต้องการมั้ย การเรี ย นรู้ ที่จะรักตัวเอง คือการใช้ชีวิต และรับผิดชอบชีวิต

ด้วยตัวคุณเอง ตามความฝัน ที่คุณหวังเอาไว้ การรักตัวเอง คือการรักษาความรู้สึกดี ๆ

ให้กับใจเราไม่ใช่ต้องรอ ให้ใครมาเติม ให้การรักตัวเอง ยังทำให้คุณรู้สึกว่า ตนเองนั้น ยังมีค่าอยู่

 

แหล่งที่มา : k h o d d e e j a