Home ข้อคิด (เตือนใจได้ดีมาก) ถ้าอยู่อย่างคนจน แล้วคุณจะรวยขึ้น

(เตือนใจได้ดีมาก) ถ้าอยู่อย่างคนจน แล้วคุณจะรวยขึ้น

“ใช้ชีวิตแบบคนจนแล้ว คุณจะไม่มีวันจน!”เป็นคำพูดที่คนสมัยก่อน มักใช้สอนลูกหลานคนสมัยก่อน

จะประหยัดอาจจะเพราะ เคยผ่านความลำบากมาก่อน แต่ที่จริงก็ไม่น่าจะแบ่ง ว่าเป็นคนสมัยก่อน

หรือ สมัยนี้ เพราะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมากกว่า ผู้เขียนเชื่อว่าคนยุคใหม่เอง

ก็มีไม่น้อยที่รู้จักใช้เงินแบ่งเงินเ ก็บออมไม่จำเป็นว่ามีมากต้องใช้มากเพียงแต่

ด้วยความที่โลกเราอยู่ในยุคของทุนนิยมที่เน้นเรื่องของการบริโภคนิยม

เป็นที่ตั้งผู้คนเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ จากการใช้เงินไม่ว่า

จะเป็นเรื่องกินหรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็ม ไม่มีแล้วสำหรับคำว่า

ลำบากก่อนสบายทีหลัง เพราะต้องการสบายตั้ง แต่วันนี้เลย

ผู้คนในยุคนี้มีแนวโน้ม ที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อ ซื้อความสุขมาก กว่าคนในอดีต

นี่เป็นความจริงที่ทุกคนรู้ดีเพียง แต่บางครั้งเราต้องเหมือนหยุดคิด หรือ มีเบรกตัวเองไว้บ้าง

การไปอ่านเจอประโยคที่เป็นข้อคิดหรือคติทำให้เราหยุดหันมาทบทวนพฤติกรรม

ของตัวเองว่ามีอะไร ที่มากหรือน้อยเกินไปแล้ว ก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้

เกิดความสมดุลมากขึ้นเหมือนอย่างที่ชาวพุทธยึด เรื่องการเดินทางสายกลางน่า จะเป็นความสุขที่แท้จริงมากกว่า

บางคนที่ยังเรียกตัวเองว่า ไม่มีหรือจนอาจเถียงว่า..

ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบจนก็ถูกบังคับให้ต้องมีชีวิตแบบจน ๆ อยู่แล้วล่ะ ถ้าความคิดเริ่มต้นของคุณเป็นแบบนี้

แสดงว่าคุณไม่รู้ถึงความหมายเบื้องลึก เบื้องหลัง ของข้อความนี้ นำไปคิด

และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับ ชีวิตมีบางคนบอกว่าเห็นคนเก็บขยะ เขากินอาหารถูกๆ

ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ เขาก็ยังคงจนอยู่ส่วนเจ้า ของร้านทองกินอาหาร ในภัตตาคารใส่เสื้อผ้าหรู

ราคาแพงก็เห็น เขาก็ยังรวยอยู่่ ถ้าคุณคิดแบบนี้ก็แสดงว่าข้อความนี้ คงไม่มีประโยชน์อะไร

ที่คุณจะเอาไปคิดต่อได้ชีวิตคนเราจะแตกต่างกันก็อยู่ที่ทัศนคติในการมองชีวิตที่แตกต่าง

นี้แหล่ะค่ะการเปิดกว้างยอมรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีทัศนคติในเชิงบวกเท่านั้น

ที่จะทำให้เราก้าวข้ามกำแพง ที่มีอยู่ในใจของตัวเรา เองได้

“ใช้ชีวิตแบบจนแล้ว คุณจะไม่มีวันจน”

การใช้ชีวิตแบบคนจนไม่ได้หมายถึงให้เราต้องไป ตกระกำลำบากกินอาหารรา คาถูกใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ขาด ๆ

แต่หมายถึงเราต้องรู้จัก เลือกกินเลือกใช้ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่กินทิ้งกินขว้าง หรือ มีข้าวของมากมายเกิน

ความจำเป็นยกตัวอย่างง่าย ๆ เด็กที่จนเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วจาน อาหารที่วางตรงหน้า

ก็คือสิ่งที่เขาต้องทาน แต่เด็กสมัยใหม่ บางคนสั่งอาหารมาทาน ไม่หมดถึงเวลา

ก็จะอ้อนสั่งอย่างอื่นใหม่หากอยากสอน ลูกด้วยวิธีที่ถูกต้องก็คือ ต้องทานให้หมดเท่านั้น

ถึงจะสั่งใหม่ได้เราต้องรับผิดชอบกับอาหารที่เราสั่งมาเด็กยุคใหม่หลายคน

ที่นั่งกินข้าวร้านอาหารตามสั่ง ไม่ได้มีเยอะมากค่ะเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ก็เหมือนกันมีเท่าที่

จำเป็นก็พอแต่บางคนกลับมีรองเท้าตั้งหลายสิบคู่ ในคราวเดียวกันมัน ดูจะเยอะเกินไปไหม

การอยู่ในสังคมบางครั้ง เราก็จำเป็นต้องเห็น เพื่อนร่วมงาน คือ คนร่วมสังคมที่มีฐานะ

แตกต่างกันเขาใช้ของแบรนด์เนม ราคาแพงเรา ไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าหา ของเหล่านี้ มาเป็นเจ้าของ

ให้ลำบากเลือกที่จะเป็นและใช้ชีวิใน แบบของตัวเอง ที่เหมาะสมกับฐานะ

และรายได้ของเราไม่สร้างหนี้แล้วเราก็จะไม่มีวันจนจริง ๆ ค่ะ

ถึงเราจะไม่ได้มีมากเท่าคนอื่น แต่มั่นใจได้เลยว่า เราจะไม่จนแน่ ๆ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง

หรือ ในความหมายแบบจนๆนี่แหละ ที่จะบ่มเพาะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวของเราไป

เราจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไร แต่เมื่อไหร่ที่เราได้ อะไรมาเพิ่ม มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมาก ๆ ตรงกัน

ข้ามถ้าเราใช้ชีวิตเกิน ๆ อยู่ตลอดถึงเวลาที่เราต้อง ขาดมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีได้

อย่างไรเปรียบเทียบง่าย ๆ ถ้าเรากินอาหารในห้างทุกมื้อ กับ เลือกกิน 2-3 มื้อ ต่อสัปดาห์มื้อไหน

ที่จะสร้างความสุขและความประทับใจ ให้เราได้มากกว่ากัน แถมเงินยังเหลือ

ติดกระเป๋ามากกว่าอีกด้วยไม่จนกรอบ ก่อนสิ้นเดือนแน่ถ้าวางแผน

ให้ดีๆ นี่เป็นตัวอย่างง่าย ๆ

ใครไม่เคยจนมาก่อนก็คงยากที่จะรู้ว่าความจนมันน่ากลัวขนาดไหน

และนี่เองที่เป็นที่มาของสิ่งที่รุ่นพ่อแ ม่ ปู่ ย่า ต า  ย า ยเ ราพยายามสอนอยู่เสมอ

แม้ว่าปัจจุบันหลายคนจะต่อสู้ จนกลายมาเป็นคนร่ำรวยได้แล้ว ก็ตามให้ลูกหลน รู้จักประหยัด

ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นพื้นฐานไว้ก่อนจากนั้น ที่สำคัญคือต้องรู้จักคิดเพื่อต่อยอดสร้าง ความก้าวหน้าขึ้นไป

ให้ได้ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตแบบคนจน ในความหมาย ที่ว่าคือให้ใช้จ่ายน้อยกว่า

ที่หามาได้แบบนี้ไม่มีวันจนแน่ๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้เงินมากเกินกว่าที่หามาไ ด้เรียกว่าใช้เงินแบบคนรวยทั้งที่

ไม่ใช่คนรวยคุณก็จะอยู่แบบจน ๆ แบบนี้ และไม่มีวันเป็นคนรวยกับเขาได้ แม้ว่าเราจะเป็นคนยุคใหม่

ที่หันไปทางไหน ก็มีแต่เรื่อง ของบริโภคนิยม แต่อย่างไรก็ขอให้มีสติรู้เท่าทันโลกที่หมุนเวียน

เปลี่ยนไปรู้ว่าตัวเราเองกำลัง ทำอะไร อยู่รู้ว่าเราอยู่ในฐานะไหน

รู้ว่าการใช้จ่ายของเรามากหรือน้อยเกินจำเป็นให้สิ่งนี้

เป็นพื้นฐานที่ติดตัวเราไปไม่ว่าจะที่ไหน ๆ ในทุกๆวันเชื่อสิคะ ว่าคุณจะไม่มีวันจนค่ะ

 

ขอบคุณ  m o ne y h u b

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …