Menu Close

เราต่างมีรถ 4 คันในชีวิต ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ

“รถสี่คันในชีวิต”รถเข็นเด็ก รถจักรยาน รถยนต์ รถเข็นคนไข้

“ใบทั้งสี่ในชีวิต”ใบสูติบัตร ใบประกาศนียบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร

“น้ำทั้งสี่ในชีวิต”น้ำนม น้ำดื่ม น้ำมึนเมา น้ำเกลือ

“เตียงทั้งสี่ในชีวิต”เตียงเด็ก เตียงเดี่ยว เตียงคู่ เตียงคนไข้

“หนึ่งทางในชีวิต” ทางที่ต้องเดินด้วยตนเอง

“สองดีในชีวิตที่ควรมี” สุขภาพดีกำลังใจดี

“สามสหายในชีวิต” คนที่กล้าให้ยืมเงิน

คนที่มาร่วมงานแต่งงาน ของคุณคนที่มาส่ง คุณขึ้นเชิงตะกอน

“สี่ทุกข์ในชีวิต”ตัดใจไม่ได้สละไม่ ได้ยอมแพ้ไม่ได้ปลงไม่ได้

“ห้าคติท่องไว้ให้ขึ้นใจ”ต่อให้ยากก็ต้องยืนหยัด

ต่อให้ดียังไง ก็ต้องจากต่อให้แย่ยังไง ก็ต้องมั่นใจในตนเอง

ต่อให้มีมากมาย ก็ต้องประหยัดต่อให้แล้งก็ต้องมีน้ำใจ

“หกทรัพย์ในชีวิต” ร่างกายความรู้ความฝัน ความศรัทธาความมั่นใจ ความกล้าหาญ

“จน” แปลว่า “มีน้อย” แต่ไม่ได้ แปลว่า “ทุกข์”

“รวย” แปลว่า “มีมาก” แต่ไม่ได้แปลว่า “สุข”

“พอเพียง” แปลว่า “มีพอ” ก็ไม่ได้แปลว่า “ทุกข์” หรือ “สุข”

เศรษฐี ทานอาหารมื้อหรู…ราคาหลักหมื่น

ชาวบ้านกินข้าวราด แกงข้างทาง 40 บาท

เมื่อทานลงไป แล้วก็จบแค่ คำว่าอิ่ม

เหมือนกันครอบครัว เปรียบเหมือน แก้วน้ำว่าง ๆ 1 ใบ

ความรักเป็นเหมือนเม็ดทราย ที่ใส่จนเต็มแก้วลอง เติมน้ำลงไปในแก้วแล้ว

จะพบว่ามันยังเติมเต็ม ความรักให้กันได้อีก

จงให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่า ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงหรือ ความมั่งคั่งร่ำรวย

เงินทองใช้ หมดไปหาใหม่ ได้แต่…เวลา ที่ผ่านไป ในแต่ละวัน

ถ้าไม่ได้ใช้ อยู่กับครอบครัว หรือคนที่เรารัก เมื่อพวกเขาจากไป มันย้อนกลับ คืนมาไม่ได้

 

แหล่งที่มา : b i t c o r e t e  c h