Home ข้อคิด เลือกคบกับคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่..คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา

เลือกคบกับคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่..คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา

จงเลือก คบกับคนที่ เ ข ายอมเหนื่อย เพื่อคุณไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อย

เพื่อเขาคู่ชีวิตไม่ต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกัน ก็พอแล้ว เมื่อบุญพาวาสนา

ส่งให้เรานั้นมาเป็นคู่ชีวิตเธอ ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก

ขอแค่เธอเขาใจ ฉันก็พอแล้วคู่ชีวิต กับ คู่รักต่างกัน คู่ชีวิต

หมายถึงคนอยู่กับคุณไม่ว่ายามทุกข์ ยามสุข แต่คู่รักหมายถึง

คนที่จะอยู่ กับ คุณในเวลาที่มี ความสุข เท่านั้น แต่เมื่อเกิด

ความทุกข์ขึ้นมาเขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่

แต่คู่ชีวิตจะอยู่ กับคุณคอยแก้ปัญหา ให้คุณอยู่เป็นเพื่อน อยู่เป็นที่พักใจ

ไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ายๆมาแค่ไหนก็ตามอย่าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่อย

เพื่อเขาตลอด แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะ เหนื่อยลำบากสุข และทุกข์ไป

พร้อมคุณอยู่เป็นความรัก ในฐานะคู่ชีวิตคู่ชีวิต ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก

ขอแค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้า ใจกันก็พอแล้วไม่หวังว่าคู่ชีวิตต้องดีที่สุด ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน

ก็พอแม้นมีวาสนาขอ แค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถาน

หลังโตมั่นคงหากแต่แข็งแรง อบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว

ไม่หวังบ้าน สวยงามเลิศหรูหาก แต่งามหมดจรดด้วยจิตใจ ของครอบครัว

ที่ปรารถนาดีต่อกันไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่ง สวนสวรรค์

หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้าน เป็นมิตร ขอแค่มีคู่ชีวิต

ที่เข้าใจกันไม่หวังว่า ต้องดีที่สุด หากแต่ดี สมกันศีลเสมอกัน

ไม่หวังว่าสวยหล่อ ลากดินหากแต่เดินไป ด้วยกัน แล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็น

ช้างเท้าหน้าเท้าหลังหากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดี ร้ายด้วยรอยยิ้ม

ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวด

ใครๆหากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขนายดีเพื่อนดีลูกน้องดี

ไม่หวังรายได้มหาศาลหาก แต่สมความสามารถติดตัวเลี้ยง ดูครอบครัวได้

สำคัญคือไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรักษาหน้าตาในสังคม

ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี ไม่หวังปั้นปลายประสบความ

สำเร็จเป็นตำนานหากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัยไม่มีโ ร คภัยไข้เจ็บ

ทรมานตัวเอง และคนรอบข้างไม่หวังลูกหลาน คลานหมอบรอ

รับมรดกสมบัติเอาหน้าหากแต่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับมรดก

แห่งวาสนาต่อไป เป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูก เป็นคนดีของสังคม ไม่หวังยัดเยียด

ให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้านหากแต่มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อม ถ่อมตนรู้กาลเทศะ

มีมารยาทจนใครๆที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดูและสำคัญ

คือ มีปัญญาแยกแยะชั่ ว ดีอย่าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่าไม่สั่งสอน

สุดท้ายหากยังเหลือวาสนาไม่หวังงานศ พ แห่งเกียรติ ยศหาก

แต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบพร้อมหน้าลูกหลานร่ำลาตั้งจิตอธิษฐาน

จะทำให้ได้ดั่งหวังด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พยานในมุ่งมั่นมิใช่

ดลบันดาลตั้งใจก ราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทาง

ไปสู่วาสนามิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระบทสรุปแห่งมี

หรือไม่มีวาสนานั้นไซร้ ราทุกคนล้วนเลือกได้เอง อย่างแท้จริง

 

ขอบคุณ  ม ด ง า  น บ้ า น ร อ ย ยิ้ ม

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางคนยอมลาออก ทั้งที่ “เศรษฐกิจไม่ดี” (อ่านแล้วจะเข้าใจ)

การลาออกจากงาน มันมีหลายสาเหตุแต่เชื่อว่า ชั่วโมงนี้เวล … …