Home ความรัก เลือกรักคนที่เห็นค่าในตัวคุ เป็นดั่งเพชรแท้ ไม่ใช่มองเป็นหินธรรมดาที่ไม่มีค่า

เลือกรักคนที่เห็นค่าในตัวคุ เป็นดั่งเพชรแท้ ไม่ใช่มองเป็นหินธรรมดาที่ไม่มีค่า

เพชร ยังคงสวยงามเท่าเดิม  แม้คนต า บอดคนหนึ่ง จะคลำดู แล้วบอกว่า มันเป็นแค่ก้อนหิน  เพลงของโมสาร์ทยังคงไพเรา ะเหมือนเดิม แม้คนหูตึงคนหนึ่ง จะบอกว่า

เขาได้ยินแค่เสียงเ ครื่องสาย สีกัน ผักยังคงเป็นอ าหารที่มีประโยชน์ ไม่เปลี่ยนแ ปลง แม้คนไม่ชอบกินผักคนหนึ่ง  จะบอกว่าผมรังเกียจมัน ฉะนั้ น

โปรดจำไว้ให้ดีว่า คุณค่าของ สิ่งสิ่งหนึ่ง ไม่เคยหมดไป เพีย งเพราะใครคนหนึ่ง มองไม่เห็ นคุณค่าของมัน และคุณค่าของคุ ณ ก็เช่นเดียวกันจงเลือกอยู่กับ คน ที่มองเห็นคุณเป็นเพชรอันเ จิดจ้า ไม่ใช่แค่หินธรรมดาก้อน หนึ่ง

1.ความรักที่ดี ต้องทำให้เ รารู้สึกเติมเต็ม เติบโต ไม่ใช่ ตกต่ำ

2.แม้แต่หัวใจตัวเอง เร ายังบังคับให้หยุดเต้นไม่ได้ แล้ วจะไปบังคับหัวใจคนอื่น ให้มา เต้นเพื่อเราได้อย่างไร

3.คู่ชี วิตไม่จำเป็น ต้องเป็นคนที่สมบูร ณ์ทุกอย่าง แต่เป็นคนที่เราอยู่ใ กล้แล้ว รู้สึกว่าทุกอย่างสมบูรณ์

4.ยิ่งเรารักตัวเองอย่างเเท้ จริงมากเท่าไร เราก็จะยิ่งยอ ม ให้คนอื่นหลอกน้อยลงเท่านั้น

5.เมื่อความรักจบ ขอให้นิ่งส งบ แล้วพิจารณาตัวเองเสียก่อ น อย่าเพิ่งรีบร้อนคบใครเพรา ะแค่

อย ากลืมคนเก่า เพราะ นั่นคือการก้าวเข้าไปอยู่ในควา มสัมพันธ์ใหม่ ด้วยคุณภาพของใ จที่เท่าเดิม

6.คนบางคน ผ่าน เข้ามา เพื่อให้เรารัก ส่วนคน บางคน ผ่านเข้ามาเพื่อสอนให้ เรารู้จักที่จะรักตัวเอง

7.เวล าเลิกกับใคร อัตราความเจ็บใ จ จะแปรผันตามอัตราความสุข  ที่เราไปฝากไว้ ให้อีกฝ่ายคว บคุม

8.บางครั้ง ความรัก ผ่า นเข้ามาในฐานะพรบางครั้ง ค วามรักผ่านเข้ามา ในฐานะครู ผู้สอน เมื่อความรักเป็นพรอย่า ลืม ขอบคุณแล้วเราจะมีความสุ ขยิ่งขึ้น เมื่อความรักเป็นครูผู้ส อน

อย่าลืมเรียนรู้ แล้วเราจะ มีความทุกข์น้อยลง

9.ย ามมีคู่ หมั่นเรียนรู้ความรัก ย ามอกหั ก หมั่นเรียนรู้ความจริง

10.ค วามรักอาจไม่ใช่การนั่งมองตา กันทั้งวัน แต่คือการมองไปที่ขอ บฟ้า แห่งความฝัน ซึ่งหลอมรว มเราเป็นหนึ่งเดียว

11 ถ้าอย  ากประสบความสำเร็จ ในควา มรัก จงเลิกฝืนใจคนอื่น ถ้าอย  ากประสบความสำเร็จในชีวิต  จงหัดฝืนใจตัวเอง

12.ข้อดีคือ สิ่งที่ดึงดูดคนสองคนเข้าหากัน  แต่การเข้าใจ และยอมรับในข้ อเสียเท่านั้น ที่จะทำให้คนสองค นไม่เดินหนีจากกันไป

13.รู้จัก ความรัก แต่ไม่รู้จักความไม่แน่ นอน ก็ต้องเจอกับความทุกข์อย่ างแน่นอน

14.ความเข้าใจ คื อลมหายใจของความรัก

15.ใ นวันที่ใจเธอไร้รัก ไฉนโลกจึง หมดสิ้นซึ่งสีสัน เธอจะเรียกร้อ งรักจากใครกัน เมื่อในใจเธอ นั้น ยังไม่มี เมื่อไม่รู้จักการที่จ ะให้ แล้วจะมาขอสิ่งใด ในวัน นี้รักที่ดี เริ่มจากรักที่เธอมีเต็ม ล้นปรี่ จนพร้อมพลีเผื่อผู้คน

16 .มีคู่ก็ดี เพราะมันเเปลว่า เร ากำลังอยู่อย่างไม่เดียวดาย ไม่ มีคู่ก็ดี เพราะมันเเปลว่าเรากำ ลังอยู่อย่างมีตัวเลือกมากมาย

17.ความรักคงดี ตรงที่มันสามารถย่อขนาดจักรวาล อันกว้างใหญ่ ให้เหลือพื้นที่ เท่าใจเพียงสองดวง

18.ในย ามที่เรากำลังมอบความรักให้ใครสักคน เราไม่เคยรู้สึกสงสัยหรือสับสนว่า ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร

19.บางครั้งความรัก อาจไม่ได้เข้ามา เพื่อคงอยู่แต่เข้ามา เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโต

20.คนที่เราเลือก จะรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วย ไม่ใช่คนที่เราหาข้อเสียไม่ได้ แต่คือคนที่มีข้อเสียซึ่งเรารับได้

 

ขอบคุณ y a k r oo k a s e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความรัก

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …