Home ข้อคิด แนวคิดบริหารเงินให้เข้ากับชีวิตคุณ บริหารเงิน 2 ทางเข้า และ 5 ทางออก

แนวคิดบริหารเงินให้เข้ากับชีวิตคุณ บริหารเงิน 2 ทางเข้า และ 5 ทางออก

วิธีบริหารจัดการเรื่องเงินกับ เคล็ดลับบริหารเงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก คืออะไร

มันก็คือแนวคิดในการบริหารจัดการเรื่องเงินให้เป็นระบบ ทำให้คุณมีเงินเหลือ

พอใช้ทั้งเดือน ทีนี้เรามาดูกันว่า 2 ทางเข้า คืออะไร 5 ทางออกคืออะไร

ทางเข้าที่ 1 คือ รายรับ

ซึ่งรายรับเกิ ดจากการทำงาน ทั้งรายเดือนรายวันส่วนตัว ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร

จะต้องมีรายได้หลัก ซึ่งถือเป็นเงิน ที่เข้าประจำสม่ำเสมอ เงินส่วนนี้ จะถือเป็นส่วนสำคัญที่

จะต้องมีการจัดการบริหาร และต้องรักษาแหล่งที่มาของเงินให้ดีๆ พูดง่ายๆ คือ หากทำงาน

ก็ต้องเกาะตำแหน่งให้แน่นๆ ถ้ามันดีและทำให้คุณมีรายได้

ทางเข้าที่ 2 ก็คือ รายได้เสริม

ยุคนี้บอกเลยว่าควรหาอาชีพเสริม ทำอะไรก็ได้ที่สุจ ริตไม่ผิ ดกฎหม าย

ลงทุนได้แต่มีผลตอบแทน จะลงแรง ลงเงินได้ทั้งนั้นขอให้มี แหล่งเงินเข้าสำรอง

โดยคุณอาจดูความสามารถ เวลา ของการทำงานเสริ ม เช่น บางคนเป็นนักบัญชี

ทำงานบริษัทประจำอยู่แล้ว แต่ก็รับงานฟ รีแ ล นซ์ เช่น รับดูแลบัญชีให้บริษัทอื่นๆ

ตรวจงบบัญชีหรือ แม้แต่สอนพิเศ ษด้านบัญชีอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าทำได้ ชอบ สนุก

และ คิดว่ามีความสามารถและทำแล้วมีรายได้งอกเงย เป็นทางเข้าทางที่ 2 ของเงิน

5 ทางออก จริงๆ ก็คือรายจ่ายหลักๆ

ที่คนเราต้องจ่ายกันอยู่คือ ค่าสาธ ารณูปโภคเช่น ค่าบ้าน ค่าน้ำ และอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ภาระหนี้สิน

การออมเงิน

ทั้งหมดนี้ถือเป็น 5 รายจ่ายหลักๆ ที่ทุกคนต้องจ่าย แต่สำหรับข้อที่ 5

การออมเงินนั้นมันจะกลับมาเป็นรายรับหรือเป็นทางเข้าที่ 2 หรือที่ 3 ได้ในอนาคต

ที่นี้เราก็มาดูลำดับความสำคั ญที่เรียงไว้ให้แน่นอนว่า

อันดับที่ 1 นั้นสำคัญที่สุดเพราะไม่มีข้อหนึ่งคุณไม่มีที่อยู่ ไม่มีน้ำ

ไม่มีไฟ ดังนั้นค่าใช้จ่ ายส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องจ่า ยกันตลอดชีวิต

อันดับที่ 2 คนที่มีภาระครอบครัวแน่นอนว่าคร อบครัวต้องมาก่อนตัวเอง

เช่น ให้เ งินลูก ค่าเรียน หรือ ให้เงินพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ต้อง ให้ความสำคัญต่อจากเรื่องที่อยู่อาศัย

อันดับที่ 3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่สามารถกำหนดได้ว่าจะฟุ่มเฟือย

หรือประหยัด ในแต่ละวันเพราะเงินส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนด

ได้ว่าคุณจะกลายเป็นคนมี นี้เยอะ หรือไม่มีหนี้จากการใช้จ่ายส่วนตัวนี้แหละ

อันดับที่ 4 ภาระห นี้สิน แน่นอนว่ามี ห นี้ต้องจ่ายแต่จะจ่ายมากจ่ายน้อยหรือไม่จ่าย

มันก็อีกเรื่องหนึ่งเราต้องมาดูหลายๆ เหตุผลว่าจะบริหารอย่ างไร

อันดับที่ 5 การออมเงิน คือเงินที่เหลือจากข้อ 1-4 จะถูกนำมาเก็บไว้ที่ข้อนี้

ซึ่งก็จะมีวิธีการหลากหลายในการออมเงิน ก็เลือกเอาที่เหมาะกับเราเอง

แต่ต้องจัดให้เป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนจะมากหรือน้อย

ก็ต้องมีเหลือให้ถึงข้อ 5 เพราะเมื่อวันไหนที่คุณไม่มีรายได้จาก 2 ทาง

ที่กล่าวมา ข้อนี้จะกลับไปเป็นรายรับให้คุณได้ชั่ ว คร าว

หรืออาจตลอดชีวิตโดยเฉพาะย าม ชร าไม่มีแ รงทำงานแล้ว

 

ขอบคุณ k h a – y a m

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …