Home ข้อคิด 12 นิสัยเด่นของคนที่มี EQ สูง มีเกินครึ่งแสดงว่า “คุณเป็นคนดีมาก”

12 นิสัยเด่นของคนที่มี EQ สูง มีเกินครึ่งแสดงว่า “คุณเป็นคนดีมาก”

หลายๆ คนมักจะคิดว่าคนฉลาดมักจะเป็นคนที่ต้องเรียนหนังสือเก่ง คิดเลขเก่ง รอบรู้สาระต่างๆ

และมองว่าบุคคลฉลาดทั้งหลายจะได้ดิบได้ดีในหน้าที่การงาน….แต่แท้จริงแล้วหารู้ไม่ว่า

ความฉลาดทางตรรกะ สมอง หรือ IQ เป็นเพียงแค่ส่วนนึง ซึ่งยังมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่เรียกว่า

ความฉลาดทางอามรณ์หรือ EQ สิ่งนี้แหละจะเด่นชัด และมีน้ำหนักว่า IQ แน่นอน อย่ างที่คุณเคยสังเกตุเห็น

คนเก่งมักจะเพื่อนน้อย เพราะเขามีอัตตาสูง ในขณะเดียวกัน คนที่ไม่ฉลาดมาก

แต่อามรณ์ดี สายสัมพันธ์ฉันมิตรดี มักจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ และเป็นที่รักของคนรอบข้าง

วันนี้รักยิ้มยินดีที่จะบอกให้ทุกคนรู้ ว่าลักษณะเด่นแท้จริงของคนที่มี

ความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอย่ างไร ลองมาดูกันมั้ยว่าเธอเป็นแบบพวกเขากี่ข้อ

1. ไม่พย าย ามทำให้คนอื่นมาชอบเขา พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์

จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอย่ างไร และตระหนักได้เสมอว่ามีคนรักก็ต้องมีคน เ ก ลี ย ด

ดังนั้นถ้าในสถานการณ์ที่คะแนนเสียงมีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ผิด

พวกเขาก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะโดนคนบางกลุ่ม เ ก ลี ย ด พวกเขาก็ยินดี

2. ไม่ตัดสินใคร คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะเป็นคนที่มีความใจกว้าง เข้าถึงง่าย

และค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนอื่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ในการทำงาน การรู้จักมองในมุมของคนอื่นบ้าง เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก

จะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเสีย หากเจอใครทำอะไรที่แปลกหรือแตกต่างออกไป

เราก็แค่ต้องพย าย ามเรียนรู้เหตุผลเบื้องลึกจากมุมของคนๆ นั้นเท่านั้นเอง

3. ไม่เดินซ้ำทางใคร คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะทำตามเข็มทิศชีวิตของตัวเอง

ต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พันมาโน้มน้าวใจ หรือมีข้อเสนอดีงามแค่ไหน พวกเขาจะเลือกสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆ เท่านั้น

พวกเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไป เพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเราต่างคนก็ต่างมีคุณค่า ในตัวเองกันอยู่แล้ว

แค่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ อย่ าเอนไหวไปตามความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอ

4. ไม่แล้งน้ำใจ กับคนรู้จัก ไม่ว่าจะสนิทสนมหรือไม่ก็ตาม พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์

มักจะแสดงน้ำใจให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ความคิด หรือแม้แต่ทรัพย ากร

ที่พวกเขามี เรียกง่ายๆ ว่าไม่เคยหวงอะไร แม้แต่ชื่อเสียงของเขาเขาก็ยินดี

ที่จะสละมันถ้ามันเป็นหนทางที่ทำให้คนอื่นได้ดีไปด้วยกัน

5. ไม่ ก้ า ว ร้ า ว แม้จะเป็นใหญ่ถึงระดับเจ้านายชั้นสูง หรือต่อให้เป็นแค่พนักงานขาย ในซุ้มเครื่องดื่มเล็กๆ

ริมทาง พวกเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่ างเท่าเทียมสุภาพเหมือนกัน ให้ความเคารพในสิทธิของกันและกันเสมอ

6. ไม่ใช่วัตถุนิยม ความสุขของพวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง คือการได้ทำอะไรตามที่ใจต้องการ

ไม่โดนสังคมกลืนกินจิตใจ พวกเขาจึงมักจะไม่ซื้อของใช้อะไรตามกระแสสั่ง

แต่ซื้อตามที่ใจบอก และพวกเขาก็มองว่าคนที่ชอบซื้อของแพง

มาอวดฐานะของตัวเองนั้น ไม่ได้ผิดแต่อย่ างใด ก็แค่ตามใจตัวเองเท่านั้น

7. ไม่ผิดคำพูด คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะดึงดูดเข้าหากันเองเพราะรู้กันเองดีว่า

ใครบ้างที่เชื่อใจได้ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มักจะทำตามที่พูด รักษาคำพูดของตัวเองเสมอ

8. ไม่อ่อนไหวง่าย ไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบบวกหรือลบก็ตาม

พวกเขาจะไม่ด่วนสรุป และนำอารมณ์ขึ้นมาตัดสินใจ โ จ ม ตี กลับเป็นการ แ ก้ แ ค้ น

แต่จะยอมรับทุกอย่ าง และนำมาวิเคราะห์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ตลอดเวลา ส่วนไหนไม่จำเป็นก็แค่ทิ้งไปเท่านั้นเอง

9. ไม่สนใจโทรศัพท์ เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต้องเข้าร่วกลุ่มสนทนา

พวกเขามักจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอ สิ่งใดไม่เกี่ยวข้อง เช่น โทรศัพท์มือถือ

พวกเขาจะไม่ให้ความสนใจมันเด็ดขาด ถึงแม้จะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆ ก็ตาม

10. ไม่มีอีโก้ คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะไม่ใช่อีโก้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ

เพราะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ได้อย ากเป็นที่สนใจ และไม่อย ากได้ผล

ประโยชน์จากใคร อะไรถูกก็ว่าตามถูก อะไรผิดก็แค่บอกว่าผิดเท่านั้นเอง

11. ไม่หน้าไหว้หลังหลอก พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน เ

รียนรู้ข้อผิดพลาดนั้นๆ อย่ างละเอียดก่อนจึงค่อยบอกต่อคนอื่น และถ้าพวกเขาบอกให้คนอื่น

ทำอะไรแล้ว เขาจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ดขาด

12. ไม่โอ้อวด พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นเป็นพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง

เชื่อมั่นในความเป็นตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่โอ้อวดตัวเองกับใคร ก็แค่ทำไปตามสิ่งที่ใจมองว่าถูกต้อง

ใครจะเห็นก็เห็น ใครไม่เห็นก็ช่างใครคิดว่า EQ ตัวเอง ต่ำ ก็แค่ปรับพฤติก ร ร มให้ได้อย่ างพวกเขานี่ล่ะนะ

 

ขอบคุณ F W l i n e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …