Home ข้อคิด 15 สิ่งที่ต้องคิด ทำได้ก่อนอายุ 45ปี แล้วจะมีกินมีใช้ตลอดชีวิต

15 สิ่งที่ต้องคิด ทำได้ก่อนอายุ 45ปี แล้วจะมีกินมีใช้ตลอดชีวิต

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมาย ส่วนตัวเอาไว้ ว่าต้องการมีอิสรภาพทา ง การเงิน

เมื่ออายุไม่เกิน 45 ปี และมีทรัพย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1. จงเลือกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อย ๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจม จนกว่า ข า ย ออกไป

ผมเลือกบ้านในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่างคือไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการ

มาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้อ เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยม ของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ย บ่อย

2. จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปี ไม่เกิน 30 % ของเงินโบนั สแล้ว

ในส่วนที่เหลือ  เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

3. เรียนรู้ จากการลงทุนของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุนจากวอเรนต์

เกือบแสน เคยติดหุ้นวงในมาเกือบสิ บปี เพิ่งจะ ข า ย ได้ ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้น แต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

4. เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน และร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแน วทาง ไปสู่เป้าหมาย

ได้แก่ การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรัพย์สิน และผลตอบแทนจากการล ง ทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

5. ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อนๆ

ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

6. ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่ อย่าซื้อทีเดียวติดๆ กั น เ

ช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจเที่ยวและรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอย ากของคนเรา

ไม่มีที่สิ้นสุด เราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้อมัน จำไว้!

7. เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุ นน้อย ผมลงทุนคอนโด ซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อนราคา 1.8 ล้าน

โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่อนจ่าย เดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท

แล้วปัจจุบันที่ ข า ย กันในเว็ บ ราค า 2.8 ล้านบาท หาก ข า  ยไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน

และได้กำไร จากส่วนต่างค่า เช่ากับยอดผ่อนอีกด้วยนะ

8. จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่ง เติบโตได้เร็วที่สำคัญ

ควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉลาด ๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

9. ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลด ด อ กเบี้ย มาตรการสอง

เปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน มันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

10. ใช้บัตรเครดิต เป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะได้ส่วนลด

คะแนนสะสม ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บัตรเ ครดิตหลายใบ

โดยชำระเต็มจำนวน และเลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

11. เก็บเงินล้านบาท แรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้อง จน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไป

ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

12. จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุน และถ้าขาดทุนจริงเราจะได้ไม่เดื อดร้อนมากนัก ผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ

ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้ สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเงิน

ต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอยากทำ โดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ แม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

13. ระวังวิกฤติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตา ความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ

ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มี ทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอดการสังเกตดัชนีชี้วัด

ทางเศรษฐกิจ มันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

14. หัดลงทุนเพื่อให้ มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุนรวม ตราสาร ทุนทอง คอนโด

และ ข า ย ของออ นไลน์ ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน

ผมเคยลองมาหลายอย่างปัจจุบัน เน้นลงทุนกองทุนรวมกับคอนโดเป็นหลัก

15. ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือก ได้แก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น

อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

 

ขอบคุณ k h a – y a m

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …