Menu Close

คบด้วย “เงิน” เงินหมดเขาก็ไป คบด้วยใจ..ไม่มีอะไรเขาก็อยู่

คบด้วยเงิน เงินหมดเขาก็ไป คบด้วยใจ ไม่มีอะไร เขาก็อยู่เงินคือสิ่งมีค่า ที่หลายคนต่างต้องการ

หากเราไม่มีเงิน ป่านนี้เราคงอด ต า ยไป แล้วเพราะมนุษย์นั้น อยู่รอดได้ก็เพราะเงิน หลายๆคนคงเคยได้ยินสุภาษิต

ที่ว่าเมื่อมั่งมี มากมายมิตรหมายมอง เมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนห มูหมา” เพราะเมื่อเรา มั่งมีญาติ พี่น้อง และผองเพื่อน

ต่างชื่นชม และเข้าหา เพื่ออาศัย พึ่งพิง แต่เมื่อเราเกิดปัญหาขึ้น ญาติพี่น้อง และผองเพื่อนต่างตี ตัวออกห่าง

ไม่ให้ความช่วยเหลือเรา ดังนั้นจะมีสักกี่คนที่จะมองเห็น คุ ณค่ า ข  อ ง เงินน้อย กว่าความรัก

ที่มีให้คนคนนึง คนที่คอยอยู่ข้างเรา ใ นวันที่มีทุกอย่ างและพอทุกอย่ างพังลงไม่เหลือแม้กระทั่งเงิน

เค้าก็จะไม่หนีเราไปไหนในวันที่เราตกต่ำลง ก็เปรียบเสมือน วันแห่งการวัดใจคน

ว่าเราจะเหลือใคร ที่คอยอยู่ข้างๆเราบ้างใคร ที่คอยให้ความช่วยเหลือเรา ในวันที่เราไม่สามารถช่วยเหลือ

เค้าได้ถ้าวันนั้น มาถึงและเค้ายังอยู่ข้างๆ คุณวันนั้น จะเป็นวันที่คุณโชคดีที่สุด

 

แหล่งที่มา : kiddeemak99

You cannot copy content of this page