Home ความรัก 5 ลักษณะผู้ชายคนแบบนี้แหละ ที่คุณสามารถฝากชีวิตไว้กับเขาได้

5 ลักษณะผู้ชายคนแบบนี้แหละ ที่คุณสามารถฝากชีวิตไว้กับเขาได้

จะมีสามีทั้งที หาที่มันดี ๆ ไปเลย!!! วันนี้ มีข้อพิสูจน์คนรักของคุณว่า เขานั้นรักคุณจริง

และจะทำให้คุณมีความสุขไปตลอดชีวิตหรือเปล่า ? มาฝาก

ด้วย 5 ข้อต่อไปนี้ หากหวานใจ ของคุณมีครบหมดทุกข้อ ขอรับประกันเลยว่า

ผู้ชายคนนี้แหละ ที่คุณสามารถฝากผีฝากไข้ไว้ได้ จงมั่นใจที่จะอยู่เคียงข้างเค้า

และฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกัน เพราะเขาคนนี้ จะทำทุกอย่าง

ให้คุณมีความสุข และไม่ทำให้คุณเสียใจ แน่นอนจ้า!!!

1. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้ าน

สังคมไทยมีจารีตให้ฝ่ายผู้หญิงดูแลงานบ้ านงานเรือนเป็นหลัก รวมถึงการดูแลขับสู้แขกเรื่อต่างๆ

ที่มักเรียกกันว่า แม่บ้ าน กิจนี้ ผู้ชายมักมอบให้ผู้หญิงเป็นผู้ดูแล ด้วยการสนับสนุน เงินทองให้

แก่ผู้หญิงเป็นนิจ อันเป็นค่าใช้จ่ายในงานบ้ านงานเรือนต่างๆ

2. มอบของขวัญตามวาระโอกาส

วาระโอกาสต่างๆที่เป็นวันสำคัญของการครองรัก เช่น วันเกิด วันแต่งงาน เป็นต้น

ผู้ชายที่ดีพึงหาของขวัญมอบให้ ด้วยของขวัญอันหญิงทั่วไปมักปรารถนา

เช่น เครื่องประดับ เสื้อผ้า เป็นต้น การให้ของขวัญนี้ย่อมผูกสัมพันธ์ความรักของฝ่ายหญิงได้

3. ยกย่องให้เกียรติ สมฐานะทางสังคม

การยกย่องนับถือ ออกหน้าในทางสังคม ถือว่ามีความสำคัญต่อผู้หญิง

เพราะผู้หญิงส่วนมาก ไม่ต้องการเป็นคบแบบหลบๆซ่อนๆ หรือเป็นแฟนเก็บ

แต่ต้องการให้ผู้ชายยกย่อง โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนนามสกุลมา

ใช้ของผู้ชายแล้ว ก็ยิ่งหวังที่จะให้ผู้ชายเป็นที่พักพิง และพึ่งพาได้

4. ไม่ดูหมิ่น

ผู้ชายที่ดูหมิ่นคนอื่นถือว่าไม่ให้เกียรติกันเป็นอย่างสูง  ผู้ชายที่ไม่ดูหมิ่นน้ำใจผู้หญิง ไม่ดูหมิ่นในชาติตระกูล

ไม่ดูหมิ่นรูปลักษณ์ ไม่ดูหมิ่นสติปัญญา หรือเรื่องต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ เพราะหากมีการดูหมิ่นกันแล้ว

ย่อมทำให้เกิดความแครงใจ บาดหมางใจ และที่สุด คือ การเสื่อมศรัทธา

ในรักของอีกฝ่าย จนนำไปสู่การเลิกรา หรือการหย่าร้างได้

5. ไม่นอกใจ

การนอกใจ คือ การประพฤติผิดในกาม ทั้งที่เกิดแต่ในใจคิดจะทำ

และการกระทำไปแล้วด้วยการล่วงในกามของหญิงอื่นหรือไม่

ก็ตาม การความประพฤติเช่นนี้ ถือเป็นสิ่งที่ทำร้ า ยจิตใจของผู้หญิงอย่างสูง

จนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง และการเสื่อมในรัก

สุดท้าย คือ การหย่าร้างกันในที่สุด แต่หากผู้ชายประพฤติด้วย

รักเดียวใจเดียว ย่อมนำมาซึ่งความรักที่ดำเนินต่อไปด้วยดี

 

ขอบคุณ g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ความรัก

Check Also

บางคนยอมลาออก ทั้งที่ “เศรษฐกิจไม่ดี” (อ่านแล้วจะเข้าใจ)

การลาออกจากงาน มันมีหลายสาเหตุแต่เชื่อว่า ชั่วโมงนี้เวล … …