Home ข้อคิด 5 สิ่งที่ครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่ดี จะต้องมีสิ่งนี้ให้กันเสมอ

5 สิ่งที่ครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่ดี จะต้องมีสิ่งนี้ให้กันเสมอ

ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดูและใส่ใจกันให้ดี การที่จะเป็นครอบครัวที่ดี

จะต้องมีสิ่งดี ๆ ให้กันเสมอ อย่างน้อยๆ มันก็ทำให้รู้ว่าเราใส่ใจกันและกันแค่ไหน

1.ให้มากกว่ารับ

ก็เหมือนกับ การมีน้ำใจให้คนในครอบครัว ช่วยทำสิ่งต่างๆ เกื้อกูลกัน

หากครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ก็จะทำให้รู้สึกว่า

ครอบครัว ของเรา อบอุ่นและมีความสุขเสมอมากแล้ว

2. ให้ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ

ไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัว การให้ความซื่อสัตย์ หรือให้ความไว้วางใจต่อกันเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

มันทำให้เราสบายใจได้ว่าคนในครอบครัวไม่ได้เป็นคนที่ แ ย่ อะไร

คนในครอบครัวต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกๆ เรื่องมัน จึงจะเป็นครอบครัวที่ดี ครอบครัวที่น่ารักได้ได้ในที่สุด

3.หากิจก ร ร มทำร่วมกัน ให้เกิดความอบอุ่น

กิจก ร ร มเล็กๆ น้อยๆ แต่สามารถทำให้รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นในครอบครัวเราได้

เช่น ทานข้าวนอกบ้าน ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น เหล่านี้แหละ

ที่จะสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

4. ความรักและความห่วงใยต่อกัน

ความรักความห่วงใยเป็นบ่อเกิดแรก ของการมีครอบครัวที่ดี

การที่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้ ต้องมาจากความรักความห่วงใยนี่แหละ

เป็นสิ่งแรก ที่คนในครอบครัวมีให้กัน ครอบครัวนั้น มันไม่ได้หมายถึง

ว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้ากันหรอกนะเพียงแค่รู้สึกว่า

เรารักและห่วงใย คนในครอบครัว นั่นแหละ ถือเป็นครอบครัวที่ดีแล้ว

5. เข้าใจกันและปรึกษากันได้

โยทั่วไปแล้วคนเรา มักอย ากให้คนรอบข้างเข้าใจ

และครอบครัวที่ดีต้องเข้าใจในตัวตนของคนในครอบครัวด้วยนะ

ตราบใดเมื่อสิ่งที่เขาเป็น มันไม่ได้สร้างความเดื อ ดร้อนให้กับคนอื่นๆ

หรือไม่ได้สร้างความเดื อ ด ร้อนให้กับสังคม มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่

ว่าเขาจะเป็นยังไง สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ เมื่อคนในครอบครัว

มีปัญหาครอบครัวที่ดีนั้น จะต้องให้คำปรึกษา คอยคำแนะนำสิ่งที่ดีได้ เ

พื่อให้คนที่มีปัญหารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเลย

อย่ างน้อยๆ ก็ยังมีคนที่พร้อมจะทุ กข์ หรือสุขไปพร้อมกับเขา

 

ขอบคุณ t a m  n a n n a

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …