Home ข้อคิด 6 ข้อเสีย ของการไม่วางแผนทางการเงิน

6 ข้อเสีย ของการไม่วางแผนทางการเงิน

การวางแผนทางการเงิน คือ การบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายและเงินเก็บอย่างเป็นระบบ

มีความสอดคล้องลงตัว จึงนับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สามารถ ควบคุมสถานะทางการเงินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้

หากขาดซึ่งการการวางแผนด้านการเงิน และใช้จ่ายอย่างไม่เป็นระบบระเบียบ

ผลก็ย่อมตกอยู่ในทางตรงกันข้าม สำหรับวันนี้ เพื่อเป็นการให้แง่คิดเตือนใจ

สำหรับท่านที่กำลังรู้สึกว่าตนเองไม่เคยวางแผนการใช้จ่ายเลย

จึงขอนำเสนอ 6 ข้อเสียของการไม่วางแผนทางการเงิน เพื่อให้ทุกท่านรู้จักระมัดระวัง

ในเรื่องของการใช้จ่าย และรีบปรับปรุงพฤติกรรม การใช้จ่ายได้อย่างทันท่วงที ขอเชิญไปติดตามกันครับ

1. รายได้สูญเปล่าอย่างไร้ประโยชน์

ดังเป็นที่ทราบดีว่ารายได้นั้นเป็นสิ่งที่กว่าจะได้มาก็ต้องแลกด้วยทั้งเวลา กำลังกาย

และกำลังความคิด ดังนั้น ถ้าหากล ง ทุ นลงแรงด้วยความเหนื่อยย าก

แต่กลับไม่รู้จักวางแผนการใช้จ่าย ก็ย่อมจะต้องนับเป็นเรื่องน่าเสียดาย

เพราะจะทำให้รายได้ที่หามานั้น  จำต้องสูญเปล่าไปอย่างไร้ซึ่งประโยชน์

ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายไปกับสินค้าฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายไปกับความบันเทิงที่เกินความจำเป็น

หรือใช้จ่ายไปกับสิ่งล่อตาล่อใจ โดยไม่ทันได้คำนึงว่าแท้ที่จริงแล้วตนเองต้องการมันหรือไม่

กว่าจะรู้สึกตัวก็พบว่ารายได้ที่อุตส่าห์ ทุ่มเทเหนื่อยย าก

ในการแลกมานั้นก็ได้สลายสิ้นไปเสียแล้วโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

2. ไม่มีเงินเก็บ

การใช้จ่ายโดยไม่วางแผนทางการเงิน นอกจากจะทำให้รายได้สูญเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์แล้ว

ผลเสียสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะทำให้ท่านไม่มีเงินเก็บ เพราะเมื่อมีรายได้

แทนที่จะนำรายได้นั้นมาแบ่งสันปันส่วนไว้เป็นเงินเก็บเพื่อสำรองใช้ในย ามฉุ ก เ ฉิ น

ก็กลับใช้จ่ายไปเสียจนหมดสิ้น ไม่เหลือเงินสำรองเพื่อใช้

ประกันความเ สี่ ย ง หากเกิดเหตุหรือจำต้องพบกับรายจ่ายอันไม่คาดคิด

ทั้งยังไม่มีเงินก้อนไว้สำหรับล ง ทุ น ต่อยอด หรือใช้สอยเมื่อถึงคราวที่ต้องการในอนาคตอีกด้วย

3. ทางลัดสู่ภาวะหนี้สิน

เมื่อไม่มีเงินเก็บเพราะขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี ผลพวงประการถัดมา

ก็คือเรื่องของหนี้สิน เพราะถ้าหากถึงคราวเคราะห์ที่ต้องพบกับรายจ่าย

อันไม่คาดคิด เช่น การเ จ็ บ ป่ ว ยที่จำเป็นต้องใช้ค่ารั ก ษ า พย าบาล ต้องซื้ อ

หรือซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเร่งด่วน ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหยิบยืม

หรือกู้เงินจากแหล่งเงินต่างๆ ซึ่งจะต้องสูญสิ้นเงินทองไปกับด อ ก เ บี้ ย

โดยไม่ได้ประโยชน์กลับคืน การไม่วางแผนทางการเงิน

จึงนับเป็นทางลัดสู่ภาวะหนี้สินโดยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย

4. ไปไม่ถึงฝั่งฝัน

ผู้ที่มีรายได้ในช่วงแรกเริ่ม อาจมีความ ทะเยอทะย านในการใช้จ่าย เพื่อแลกมาซึ่งสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าจะเป็น บ้ าน รถ คอนโด หรือข้าวของเครื่องใช้อันมีมูลค่า อย่างไรก็ตาม รายได้นั้น

กลับไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่จะช่วยให้สามารถได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ

ได้ แต่ปัจจัยที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของการวางแผนทางการเงิน

แม้จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และรู้สึกว่าสักวันจะสามารถซื้อหาสิ่งที่ต้องการได้

แต่ถ้าหากไร้ซึ่งการวางแผนทางการเงิน รายได้เหล่านั้นก็ย่อมจะไม่ถูกแบ่งสันปันส่วนและเก็บออมไว้อย่างมีวินัย

จึงทำให้ไม่สามารถไขว่คว้าความใฝ่ฝันหรือสิ่งที่ต้องการได้เสียที

และในบางครั้งบางที ก็อาจเป็นได้แค่เพียงความใฝ่ฝันที่ไม่ถูกสานต่อให้เป็นความจริง

5. ใช้เงินอย่างไม่มีอนาคต

การไม่วางแผนทางการเงิน นับเป็นการใช้เงินอย่างสะเปะสะปะ ไม่มีระบบแบบแผนที่

ควบคุมได้ ดังนั้นจึงทำให้สภาวะทางการเงินขาดความมั่นคง

ไม่สามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องมีรายรับเท่าใด

มีรายจ่ายเท่าใด และมีเงินเก็บเท่าใด จึงย ากที่จะกำหนดอนาคตได้ ถึงแม้จะมีรายได้สูง

แต่ถ้าหากไร้ซึ่งการวางแผนทางการเงินที่ดีแล้ว เวลาก็ย่อมถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่า

ตั้งแต่ 1 เดือน 1 ปี หรือ 10 ปี กว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตนเองยังไม่ได้เริ่มต้นเ

ก็บสะสมเงินทองเลย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเรียกได้ว่า

การไม่วางแผนการเงินนั้น นับเป็นการใช้เงินโดยไร้ซึ่งอนาคตอย่างแท้จริง

6. ไม่มีวันประสบความสำเร็จ

การวางแผนทางการเงิน เป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยให้เรามุกคนสามารถ ประสบความสำเร็จ

ทางด้านการเงินได้ เพราะเมื่อ สามารถทราบถึง ภาวะทางการเงิน ทั้งรายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ

ตลอดจนความเ สี่ ย งต่างๆ ก็ย่อมสามารถควบคุมได้โดยอิสระ ในทางกลับกัน

ถ้าหากไร้ซึ่งการวางแผนทางการเงินแล้ว ความสำเร็จก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีวันจะไขว่คว้ามาได้

หลังจากที่ได้ทราบถึงผลเสียของการไม่วางแผนทางการเงินกันไปแล้ว

ก็หวังว่าทุกท่านจะได้นำไปใช้เป็นข้อคิดคติเตือนใจ

และเล็งเห็นถึงประโยชน์ความสำคัญ ของการวางแผนการเงินมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้

หลายท่านอาจเข้าใจว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องของผู้ที่มีรายได้สูง

เช่น นักธุรกิจ นักเล่นหุ้น หรือเจ้าของบริษัทที่มีรายได้หลักแสน หลักล้าน แต่แท้ที่จริงแล้ว

การวางแผนทางการเงินนั้นนับเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งทุกคนสามารถนำมาใช้

เพื่อควบคุมสถานะทางการเงินของตนเองได้ทั้งสิ้น ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่จะช่วยให้ทุกท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินได้ในที่สุด

 

ขอบคุณ s a n o o k

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

“ผู้หญิงที่เก่งจริง” กล้าที่จะเดินไปข้างหน้าเพียงลำพัง ไม่หันมองข้างหลัง

เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพังนี่สิคือวิถีของคนแกร่ง 1.หนท … …