Home ข้อคิด 6 เคล็ดลับเก็บเงินแบบสบาย ให้พอใช้ถึงสิ้นเดือน

6 เคล็ดลับเก็บเงินแบบสบาย ให้พอใช้ถึงสิ้นเดือน

สำหรับคนทำงานปัญหาหลัก  ๆที่มั กจะเกิดขึ้น ก็คือเงินเดือนชักห น้าไม่ถึงหลัง

เงินเดือนออกปุ๊บ ก็ใช้หมดปั๊บ ทั้งจ่ายบัตรเครดิต จ่ายค่าที่พัก ค่าผ่อนรถค่าน้ำค่าไ ฟ

และ ค่าจิปาถะจนไม่ต้องถา มเลย ว่ามีเงินเหลือ เก็บบ้าง หรือเปล่า

ฉะนั้น ถ้ามนุษย์เงิน เดือนทั้งหลาย ที่อยากมีเงินเดื อน พอใช้ไปจนถึงวันเงินเดือน

ออกครั้งใหม่ วันนี้มีเคล็ดลับ  ในการเอาตัวรอด มาฝา

1.แ บ่งเงินเป็นรายวัน

จากเงินเดื อนที่ได้รับหากอยากใช้ให้พอดีไ ป จนถึงเงินเดือนออกครั้งหน้า  ควรนำยอดเงิน

ที่ใช้ได้ทั้งหมด มาหาร จำนวนวันที่เหลือ เช่น  10,000 บาทหาร 30 วันเ ท่ ากับใช้เงินได้

วันละ 333 บา ท (บวกลบนิดหน่อย) แล้วนำเงิ นแยกใส่ ซองเอาไว้ทั้งหมด 3 0 ซอง

พร้อมกับ เขียนวันที่ กำ กับไว้ด้วย แล้วก็หยิบไป ใช้วัน ละซอง จนกว่าจะหมดเดือน

ถ้ าหากวันไหน มีเงินเหลือจะหย อดกระปุกไว้ หรือ เอามารวม  กับ ซองของวันถัดไป ก็ได้นะ จ๊ะ

2.ตุนขอ งในซูเปอร์มาร์เ กต

ของใช้อาหารแห้งและอื่นๆ ที่ต้องซื้อติดบ้าน เป็นประจำควร เข้าซูเปอร์มาร์เกต

เพื่อซื้อตุน เอาไว้ ตั้งแต่ช่วงเงินเดือนออ ก เพื่อจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย จุกจิก

ในส่วนนี้ เข้ามาเบียดเ บียนเงิน ในช่วงกลางเดือน อี กทั้งการซื้อของพร้อม ๆ กัน

จำ นวนมากอาจได้ส่วนลด เพิ่มหรื อทำให้คุณ มีอาหารแห้ง และบะ หมี่ กึ่งสำเร็จรูป

คอยต่อชีวิตใน ช่วงนับถอยหลัง รอเงินเดือนค รั้งใหม่ ออกด้วยนะ

3.รูดบัตร เครดิต เท่าที่มีจ่าย

ถึงแม้บัตร เครดิตจะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบ ายขึ้น แต่อย่าลืมว่าเป้าหมายห ลัก

ของธุรกิจ บัตรเครดิต ก็คื อดอกเบี้ย จากการใช้จ่ายของ คุณ ดังนั้น หากไม่ถึงคราวจำเป็ น

หรือแน่ใจว่ามีเงินชำระเต็มจำ นวนในรอบบิลนั้นแน่ๆ ก็อย่ารูด เงินอนาคตมา

ใช้จะดีกว่าจะไ ด้ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย โดยใช่ เหตุหรือเป็นหนี้ พอกหางหมู ไ ม่จบไม่สิ้น

4.หยอดกระปุกสุดค ลาสสิก

ถึงแม้จะเป็นวิธีคลาสสิ ก ที่ทำกันมาเนิ่นนาน และมีเพีย งเด็กๆ เท่านั้น ที่สนุก

กับก า รหยอดกระปุกแต่อย่าลืมว่าผู้ให ญ่อย่างเราๆ ก็สามารถเอา วิ ธีนี้มาช่วยเก็บเงินได้

เหมือนกั น โดยเฉพาะเศษเหรียญ ที่ได้ มาใน แต่ละวันหาก นำมาหยอด กระปุกทุกครั้ง

ที่กลับถึงบ้านรับ รองว่าช่วงเงินหมด จะสามาร ถแคะออกมา ใช้จ่ายได้ อย่าง น่าตื่นเต้น เลยล่ะ

5.กินหรูบ้า งข้าง ทางบ้างสลับกันไป

แน่น อนว่า ทำงานมาเหนื่อย ๆ ใคร  ก็อยากลองลิ้มชิมอาหารอร่อย  ๆ เติมพลังให้ตัวเอง

แต่อย่า ลืมว่าถ้าโหม กินทุกวันในช่วงต้ น เดือนกว่า จะถึงปลายเดือน คงใช้ชีวิตลำบากแน่

ดังนั้น ทาง ที่ดีควรวางแผนให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆ  เช่น อนุญาตให้ตัวเองกินร้าน แพง ๆ

ได้อาทิตย์ละ 1 วัน จ ากนั้นก็กิน อาหารจานละ 25- 30 ทั่วไป หรือถ้าทำเอง ได้ยิ่ง ดีเพียงเท่านี้

คุณก็จะกำหนดค่าใ ช้จ่ายสำหรับ การรับประทาน ใ นแต่ละเดือนได้ คร่าวๆแล้ว

6 .ซื้อของชิ้นใหญ่ เลือกแบบผ่อน 0%

มนุษย์เงินเดือนที่อยากได้ข้ าวของชิ้นใหญ่ ราคาโตไม่ว่าจ ะเป็นอุปกรณ์ ไฮเทคทีวี เครื่อ งซักผ้า ฯลฯ

และรู้ตัวดีว่าถ้าร อเก็บเงินก้อนคงไม่มีโอกาส ไ ด้ซื้อแน่ ๆ ลองใช้บัตรเครดิต

ที่ถืออยู่ให้ เป็นประโยชน์ ด้วย การสำรวจโปรโมชั่นผ่อน 0% แ ล้ว

เลือกซื้อด้วยวิธีนี้ น่าจะเป็ นทางออกที่ดีที่สุด เพราะนอกจ ากจะไม่เสียดอกเบี้ยแล้ว

ยังส ามารถแบ่งจ่ายได้ทำให้ไม่กระทบ กับ เงินเดือนมาก นักแต่ช้าก่อน

อย่าลืมว่าต้องรูด เมื่อจำเป็นและผ่อน ชำระให้ครบทุกบาท อย่างตรงเวลาเท่านั้น นะคะได้รู้จักกับ

เทคนิคการใช้เงินเดือนให้อยู่รอดไป จนถึงเดือนต่อไปแล้ว ก็อย่าลืมลองนำไป ปรับใช้ให้เหมาะ

กับวิถีชีวิตเงินเดือนของคุณจะได้ ไม่ต้องคอยนับถอยหลัง รอวันเงินเดือนออกแล้ว

วนเป็นวัฏจักรเดิมอีกต่อไป และเมื่อมีเงิน เหลือเมื่อไหร่ ก็อย่าลืมเก็บไว้ เป็นเงินออมด้วยจ้า

 

ขอบคุณ k r o o b a n n o k

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางคนยอมลาออก ทั้งที่ “เศรษฐกิจไม่ดี” (อ่านแล้วจะเข้าใจ)

การลาออกจากงาน มันมีหลายสาเหตุแต่เชื่อว่า ชั่วโมงนี้เวล … …