Home ชีวิต 7 คุณสมบัติส่วน สำหรับผู้ที่อยากเริ่มกิจการตัวเอง

7 คุณสมบัติส่วน สำหรับผู้ที่อยากเริ่มกิจการตัวเอง

การมีธุรกิจหรือกิจการ ของตัวเอง ดูเหมือนจะเป็นความใฝ่ฝันของ

ใครหลายคนเพราะในสังคมเราตอนนี้ มีตัวอย่างนักธุรกิจทั้งรุ่นใหม่

และรุ่นเก่าที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแรงบันดาลใจ ให้เห็นกันอยู่

บ่อยๆ แต่การเริ่มทำธุรกิจก็ใช่จะเป็นเรื่องง่าย

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจ แล้วเกิดก้าวพลาดอย่างน่าเสียดาย

ส่วนหนึ่งอาจเพราะเขาเหล่านั้นให้ความสนใจที่องค์ประกอบภาย

นอก มากกว่าการใส่ใจองค์ประกอบภายใน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและ

ใกล้ตัวมากที่สุด นั่นคือ คุณสมบัติส่วนตัวและในบทความนี้

เราขอนำเสนอ “7 คุณสมบัติส่วนตัวที่ควรมี”สำหรับผู้ที่อย ากเริ่ม

กิจการตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่คุณควรต้องสำรวจตัวเอง ตามมาดูกันเลย

1. มีความรู้

แน่นอนว่า ความรู้ คือคุณสมบัติ พื้นฐานสำคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบ

การทุกคนจำเป็นต้องมีเพราะความรู้เปรียบเสมือนใบเบิกทางใน

การริเริ่ม สร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ

โดยความรู้ที่สำคัญที่ จ้าของกิจก าร ควรมีประกอบด้วย 2 ส่วน

คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การทำกิจการ และ ความรู้เฉพาะทาง เกี่ยวกับกิจการที่จะทำ

2. มีความคิดสร้างสรรค์

ธุรกิจในโลกนี้แทบทุกประเภท ล้วนมีสิ่งที่คล้ายกัน ดังนั้นคนที่มี

ความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอด หรือทดลองอะไรใหม่ๆจึงได้

เปรียบในการเริ่มสร้างกิจการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจ

3. รักในสิ่งที่ทำ

ความรักในสิ่งที่ทำ จะเป็นดั่ง เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ที่ช่วยให้เจ้าของ

กิจการพย าย ามศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์

ต่อยอดกิจการของตนเอง ให้ออกมาดีที่สุด

โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่าย ซึ่งเป็นอุปสรรค

สำคัญที่ทำให้กิจการไม่อาจเจริญก้าวหน้า

4. ความมุ่งมั่นและอดทน

กิจการที่ล้มเหลวจำนวนมาก มักมีสาเหตุมาจาก การขาดความ

พย าย ามและอดทนของตัวเจ้าของกิจการเองหลายครั้งเราอาจ

ต้องอาศัยความพย าย ามอดทนมากเป็นพิเศษ

อาทิ การข า ย งานให้ลูกค้า การข า ย สินค้าและบริการให้ผู้บริโภค

หากปราศจาก ซึ่งความอดทนแล้วละก็ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ การทำ

ธุรกิจใดๆ ก็คงเป็นเรื่องย ากที่จะประสบความสำเร็จ

5. รู้จักตัวเอง

คุณสมบัติแรกที่เจ้าของ กิจการควรมีคือ “การรู้จักตัวเอง” รู้ว่าแท้

จริงแล้วตัวเราต้องการอะไรในการทำธุรกิจและการเข้าใจว่าตัวเอง

มีบุคลิกภาพและนิสัยอย่างไร เช่น บางคนวาดฝันอย ากทำกิจการ

เกี่ยวกับ ทำบริษัท โ ฆ ษ ณ า แต่กลับล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า

เพราะอุปนิสัยใจคอเป็นคนอารมณ์ร้อนโกรธง่ายไม่เหมาะกับ

การวงการ โ ฆ ษ ณ า ซึ่งเราต้องคอยเอาใจลูกค้าตลอดเวลา

6. มีความกล้าและการเป็นผู้นำ

การจะเป็นเจ้าของกิจการ ที่ดูแลควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองนั้น

ความกล้าในเรื่องการตัดสินใจลงมือทำคือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะ

ผลักดันให้ธุรกิจของเราเดินต่อไปข้างหน้าได้เร็วและดีมากน้อย

แค่ไหน เพราะในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูง และมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้มีความกล้าเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่

รอดได้ในสนามธุรกิจนอกจากนี้ ความเป็นผู้นำ ยังเป็นส่วนเสริม

ที่ข าดไม่ได้เช่นกัน

เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมธุรกิจเกิดความ

ศรัทธา และความน่าเชื่อถือซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบปกครอง

ภายในบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการในที่สุด

7. มีวิสัยทัศน์และไหวพริบ

ธุรกิจ คือการช่วงชิงความได้เปรียบ และแข่งขันกันอยู่ตลอด

เวลาคุณสมบัติเรื่องไหวพริบและปฏิภาณของเจ้าของกิจการ

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีคนที่มีไหวพริบ

มีวิสัยทัศน์ และช่างสังเกตจะรู้ก่อนว่าเวลาไหน คือโอกาสเปิด

เกมรุกตลาดหรือเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเสียเปรียบต่อคู่แข่ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ชีวิต

Check Also

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกจะได้รับ

ผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกรู้คุณพ่อแม่จะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยง … …