Home ข้อคิด 8 สิ่งนี้ที่ทำให้คุณกลายเป็น “คนน่าเชื่อถือ” ในที่ทำงาน

8 สิ่งนี้ที่ทำให้คุณกลายเป็น “คนน่าเชื่อถือ” ในที่ทำงาน

ในที่ทำงานทุกคนล้วน ต้องการเป็นคนสำคัญ โดดเด่นและได้รับความเคารพนับถือ จากผู้อื่น

เพราะสิ่งนี้ จะนำไปสู่หนทางแห่ง ความสำเร็จ แต่กว่าที่คุณจะได้ รับความไว้วางใจ

จากเจ้านายเพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง คุณจะต้องใช้ความพยายาม อย่างหนัก

กล่าวคือคุณต้องอุทิศตน ในการทำงานและวางตัว ให้เหมาะสม ในทุกสถานการณ์

อย่างไร ก็ตามหากคุณมีความตั้งใจจริง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 8 ข้อ ในบทความนี้

คุณจะได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือ ในที่ทำงาน แน่นอน

8 : อ่ อนน้อมถ่อมตน

แม้ว่าคุณจะรู้ว่าตนเอง สามารถทำงานได้ดีรวดเร็ว หรือ มีประสิทธิภาพมาก

แค่ไหนจงอย่าคุยโวโอ้อวด แต่จงคิดว่าสิ่งนั้น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ

ซึ่งคุณต้องทำอยู่แล้วนอกจากนี้เมื่อได้รับการยกย่องชมเชย คุณไม่ควรหลงระเริงไป

กับ คำพูดเยินยอของคนอื่นในทางกลับกัน คุณควรคิดว่าแต่ละคน เป็นเพียงหน่วยหนึ่ง

ที่ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้งานสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร

การอ่อนน้อมถ่อมตนจ ะทำให้คุณไม่หยุดนิ่ง และรู้จักการพัฒนาตนเอง ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

7 : ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคนอาจทำงาน อย่างเฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ พวกเขาอาจ

ไม่มีแรงบันดาลใจ เหมือนเช่น คุณหรือพวกเขา อาจมีปัญหาส่วนตัว

บางอย่างทำให้ไม่สามารถทำงาน ได้อย่างเต็มที่ แต่นั่นไม่ได้ แปลว่า

คุณจะสามารถดูถูกพวกเขาได้ คุณควรปฏิบัติต่อ พวกเขาเฉก เช่น มนุษย์ด้วยกัน

จงให้เกียรติพวกเขาและไม่ก้าวล้ำเส้นของกันและกัน กล่าวคือ คุณไม่ควรมองพวก

เขาว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน แต่ให้มองพวกเขา เป็นเพื่อนมนุษย์ เพราะวิธีการนี้

จะทำให้คุณเข้าใจจิตใจ ของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น และคุณจะได้รับความไว้ วางใจ รวมทั้ง ความเคารพนับถือเป็นการตอบแทน

6 : มีความมั่นใจในตัวเอง และแสดง ความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการให้คนอื่น เคารพนับถือคุณสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือคุณต้องเคารพตัวเอง ก่อน

คุณควรเชื่อมั่น ในทุกการกระทำ ของตนเอง มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ

และไม่กลัวกับปัญหาอุปสรรคใด ๆ เพราะหากคุณสามารถ ตัดสินใจ เรื่องสำคัญ ๆ

และสามารถผ่านพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ไป ได้ก็จะทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธา

ความเชื่อมั่นในตัวคุณ และสิ่งนี้จะเปลี่ยน เป็นความเคารพนับ ถือในท้ายที่สุด

5 : บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งในพฤติกรรมที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคุณก็คือการบริหารเวลา หากคุณลอง

เปรียบเทียบ พนักงาน 2 คน ระหว่างพนักงาน คนแรกที่เข้าประชุมตรงเวลา

และส่งงานตามกำหนดทุกครั้ง กับพนักงานคนที่ 2 ที่ มักเข้าประชุมสาย

และไม่เคยส่งงาน ทันเวลาแน่นอนว่า เมื่อคุณจะมอบหมาย งานหนึ่งชิ้น

คุณจะมอบหมายให้พนักงานคนแรกทำ เพราะคุณไว้วางใจ และเชื่อมั่น

ว่าเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ทั้งนี้ในระหว่างทำงาน คุณควรทุ่มเทกำลัง ความสามารถ

ในการทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลากับกิจกรรม

ที่ไร้สาระเพื่อที่งานจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์ แบบและเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับเพื่อน ร่วมงาน

4 : ชื่นชมและให้ กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาสชื่นชมเพื่อนร่วมงานบ้างยก ตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมงาน

ของคุณทำงานชิ้นหนึ่งได้ อย่างยอดเยี่ยม และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดงชื่นชม

ในความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่น ตั้งใจที่เขาทุ่มเท จนทำให้งานสำเร็จ

ตามเป้าหมายคำชื่นชมเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจ และกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

ในทางกลับกันหากเพื่อนร่วมงานของคุณล้มเหลว แทนที่คุณจะคอยซ้ำเติม และตอกย้ำความผิดพลาดนั้น

คุณควรให้อภัยและให้กำลังใจต่อกัน เพราะการต่อว่า หรือ แสดงพฤติกรรมด้านลบนั้น

นอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ใดๆ ยังทำให้เพื่อนร่วมงานเกิด ทัศนคติใน แง่ลบต่อคุณอีกด้วย

3 : ช่วยเหลือทีม และสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะต่อว่าหรือโจมตีเพื่อนร่วมงาน ที่ไร้ประสิทธิภาพ

แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อตัว คุณและบริษัททางที่ดี

คือ คุณควรช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ ไปพร้อม ๆ กั น ร่วมมือร่วมใจกัน

ทำงานไม่แก่งแย่งชิงดีกัน นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ในทีมจะทำให้การทำงาน มีความราบรื่น เพราะเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

จากผู้ใดก็จะมีคนสนับสนุน และผลักดัน คุณด้วยความเต็มใจ

ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ คุณประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานได้ ง่ายยิ่งขึ้น

2 : ไม่ซุบซิบนินทา

การซุบซิบนินทาในที่ทำงานเป็นเรื่อง ที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

เพราะนอกจากจะทำให้คุณเสียเวลา ในการทำงานแล้วคง

ไม่มีใครเคารพนับถือคนที่ ปล่อยข่าวลือและ พูดจาให้ร้ายผู้อื่น

กล่าวคือหากคุณไม่ให้ความเคารพนับถือผู้อื่น คุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกัน

ดังนั้นคุณจึงไม่ควรจับกลุ่มซุบซิบนินทา ในที่ทำงานเพราะสิ่งนี้

จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ ในตัวคุณ

1 : ไม่บังคับหรือควบคุมคนอื่น

การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ได้ เกิดจากความสามารถ

แต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือหากคุณได้งาน แต่ไม่ได้ใจคนคุณ ก็ไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย

ได้การทำงานที่ดี คือการคิดถึงเรื่องงานพร้อม ๆ กับจิตใจ ของผู้ร่วมงานในทางกลับกัน

หากคุณใช้วิธี การบังคับเพื่อนร่วมงาน ให้ทำอย่างที่ใจคุณต้องการคุณก็จะไม่ได้รับความร่วมมือใด

อย่างเต็มที่ดังนั้น คุณไม่ควรบังคับหรือควบคุมคนอื่น ให้ยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจ

เรามอบหมายงานให้คนในทีมอย่างเหมาะสม และเมื่อเพื่อนร่วมงาน มีปัญหาคุณก็ควรช่วย เหลืออย่างสุด ความสามารถ

 

ขอบคุณ l e a r n in g h u b t h a i l a n d

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะผู้หญิง ที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเก่ง..ถึงอายุมากไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้ว … …